Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön muu luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön muu luovutus tarkoittaa muuta kuin kiinteistön kauppaa, vaihtoa tai lahjaa. Kiinteistön voi luovuttaa esimerkiksi apporttina osakeyhtiön osaketta, osakkuutta tai muuta sellaista vastaan. Määräosin omistetun kiinteistön jakaminen yhteisomistajien kesken jakosopimuksella on myös kiinteistön muu luovutus. Kiinteistön kaupan normaaleja säännöksiä sovelletaan myös näihin muihin kiinteistön luovutuksiin. Kiinteistön kauppa on tehtävä siis esimerkiksi apporttiomaisuudeksi luovuttamisessa kiinteistön kaupan määrämuotoa noudattaen kirjallisesti, samoin myös yhteisomistajien jakosopimus kiinteistön määräaloiksi jakamisesta.

Kiinteistön muuhun luovutukseen tarvitaan myös avioliittolain tarkoittama aviopuolison suostumus, kun myydään vallinnanrajoitusten alainen kiinteistö, sekä edunvalvonnan alaisissa tapauksissa myös mahdollinen holhousviranomaisen lupa tai hyväksyminen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


On olemassa myös muita kuin luovutussaantoja, kuten avioliiton ositussopimukseen tai perinnönjakosopimukseen perustuva kiinteistön ositus, josta päteväksi sopimukseksi riittää osapuolten allekirjoittama ja kahden esteettömän todistajan allekirjoittama sopimus, vaikka kyseessä onkin kiinteän omaisuuden luovutus. Pesäosuuden luovutus perinnönjaossa tapahtuu myös ilman maakaaren edellyttämiä kiinteistön luovutuksen muotovaatimuksia, vaikka pesäosuuden luovutuksessa saataisiin kiinteää omaisuutta.

Kiinteistön muihin luovutuksiin ei sovelleta kiinteistön virhettä tai muita sopimusrikkomuksia koskevia säännöksiä suoraan. Kuitenkin sivullisia suojataan samoin kiinteistön muissa luovutuksissa kuin tavallisissakin kiinteistön luovutuksissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa