Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön määräosan tai määräalan lahjoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaren mukaan kiinteistön luovutusta voi mm. käsittää koko kiinteistön, kiinteistön määräosan tai kiinteistön määräalan. Kiinteistön määräalan tai määräosan kauppa tehdään, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, samalla tavalla kuin ns. ”tavallisen” kiinteistön kauppakin.

Kiinteistön määräosa ja määräala tarkoittavat eri asioita. Kiinteistön määräosalla tarkoitetaan kiinteistön murto-osaa, kuten esim. 1/2 tai 1/6. Määräosa ei kohdistu mihinkään tiettyyn rajoiltaan määriteltyyn kiinteistön osaan. Määräalalla tarkoitetaan puolestaan rajoiltaan määrättyä kiinteistön aluetta.

Määräosan ja määräalan lahjoitukseen sovelletaan samoja muotosäännöksiä kuin kiinteistön kauppaankin tai lahjoitukseenkin. Lahjakirjassa on siten oltava ainakin seuraavat tiedot:

  • luovutustarkoitus
  • luovutettava kiinteistön määräosaa tai määräalaa sekä
  • tiedot lahjanantajasta ja lahjansaajasta

Lahjanantajan ja -saajan on allekirjoitettava lahjakirja. Kiinteistön lahjoituksen sitovuuden edellytyksenä on, että julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa lahjoituksen osapuolia sitovaksi. Muotosäännöksen sivuuttaminen aiheuttaa lahjoituksen pätemättömyyden. Omistus- ja hallintaoikeusoikeus lahjoitettuun kohteeseen siirtyy yleensä lahjakirjan allekirjoittamisella, vaikka lahjakirjassa voidaan määrätä asiasta toisin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Määräosan tai määräalan saajalla on sama asema kuin koko kiinteistön luovutuksensaajalla. Siten myös kiinteistön määräalalle ja määräosalle on haettava lainhuutoa samalla tavoin kuin itsenäisen rekisteriyksikön eli kiinteistön saannolle.

Kun kiinteistön määräosa lahjoitetaan, tulee lahjansaaja kiinteistön yhteisomistajaksi. Lahjoitettu määräosa tulee yksilöidä antamalla sille kiinteistötunnus tai laitostunnus sekä luovutettavan määräosan suuruus murtolukuna ilmaistuna.

Kiinteistön määräalan luovutuksensaajan oikeus puolestaan rinnastetaan kiinteistön omistusoikeuteen eikä toisen kiinteistöön kohdistuvaan irrottamisoikeuteen. Lahjoitettaessa määräala, on lahjakirjassa eriteltävä mahdollisimman yksiselitteisesti määräalan tarkka sijainti ja rajat. Lahjakirjaan voidaan liittää kiinteistökartta, johon määräalan rajat on merkitty. Koska määräala on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä, se erotetaan itsenäiseksi rekisteriyksiköksi lohkomalla. Lohkominen käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun lahjansaaja on saanut määräalaan lainhuudon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa