Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön luovutuskirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön omistusoikeuden siirto tehdään aina määrämuotoista luovutuskirjaa käyttämällä. Määrämuotoisuus tarkoittaa, että luovutuskirjasta on käytävä ilmi tietyt asiat, jotta luovutus olisi pätevä.

Kiinteistön luovutus voidaan tehdä monella eri tavalla, kuten mm. kiinteistön kaupalla, lahjoituksella, vaihtamalla, osituksella, perinnönjakosopimuksella tai vaihtamalla. Yhteistä näille kaikille oikeustoimille on se, että kiinteistön luovutus on tehtävä kirjallisesti.

Yleisin tapa siirtää kiinteistön omistusoikeus on kiinteistön kaupalla. Maakaari sisältää säännökset kiinteistön luovutuskirjan muodosta ja vähimmäissisällöstä. Kiinteistön kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, myytävä kiinteistö, kaupan osapuolet sekä kauppahinta. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppakirja kaupan osapuolten läsnä ollessa. Jos kiinteistön kauppakirjaa ei ole tehty oikeassa muodossa maakaaren edellyttämällä tavalla, on kauppa pätemätön. Kiinteistön vaihdossa sovelletaan myös soveltuvin osin samoja muotovaatimuksia kuin kiinteistön kaupassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistön lahjoituksessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Näin ollen kiinteistölahjasta on laadittava lahjakirja, jonka julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava. Lahjakirjaan ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa kiinteistön käypää arvoa.

Kiinteistö voi myös vaihtaa omistajaa osituksessa. Osituksessa tapahtuneesta omistajanvaihdoksesta ei tarvitse laatia erillistä kauppakirjaa, ellei vaihdossa ole käytetty omia, avio-oikeuden ulkopuolisia varoja, vaan luovutuskirjana on osituskirja. Ositussopimus on tällöin tehtävä kirjallisesti. Molempien osapuolten on allekirjoitettava sopimus, jonka kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava.

Perinnönjaossa tapahtuneesta kiinteistösaannosta ei myöskään tarvitse laatia erillistä kauppakirjaa, ellei saaja ole lunastanut kiinteistön omilla varoillaan. Perinnönjakokirja toimii luovutuskirjana, jonka perusteella lainhuutoa voidaan hakea.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa