Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön luovutus puolisolle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistö voidaan luovuttaa puolisolle muun muassa lahjan tai kaupan kautta. Puoliso joutuu tällöin maksamaan joko varainsiirtoveroa tai lahjaveroa. Luovutuksen on tietenkin täytettävä kiinteistön luovutuksen yleiset muotovaatimukset, jotta puoliso saa lainhuudon kiinteistölle. Laissa ei ole siis mitään säännöksiä, jotka kieltäisivät kiinteistön luovutuksen puolisolle. Jos kiinteistö luovutetaan puolisolle kuitenkin alihintaan, tulevat lahjanluonteisen kaupan säännökset helposti sovellettavaksi. Kiinteistön myyminen alihintaan tai lahjoittaminen voidaan tulkita myös oikeustoimeksi, jonka tarkoituksena on piilottaa omaisuutta kiinteistön luovuttajan velkojilta.

Jos kiinteistö myydään lahjanomaisesti alihintaan, pidetään kauppaa lahjanluonteisena kauppana, jos ostajan maksama vastike on enintään 75 % kiinteistön käyvästä arvosta. Ostajana oleva puoliso joutuu tällöin maksamaan lahjaveroa käyvän arvon ja suoritetun vastikkeen erotuksesta. Kiinteistöä ei voida täten siirtää toisen puolison nimiin ilman, että siirrosta aiheutuisi veroseuraamuksia. Kiinteistön voi nimittäin siirtää verovapaasti toiselle ainoastaan osituksessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kiinteistön luovutus on aiheuttanut vahinkoa kiinteistön luovuttajan velkojien oikeudelle, voidaan kiinteistön luovutus mitätöidä. Peräytys tulee kyseeseen vain, jos kiinteistö on myyty alihinnalla tai lahjoitettu. Peräyttämisen edellytyksenä on, että kiinteistön luovuttaja oli oikeustointa tehdessä maksukyvytön tai että oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Kiinteistön saava puoliso ei voi tehokkaasti vedota vilpittömään mieleen, koska hänen oletetaan olleen tietoinen puolisonsa taloudellisesta tilanteesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa