Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön luovutus kunnalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnan maapolitiikan yhtenä pääkohtana voidaan pitää kiinteistön luovutusta. Niin sanotut vapaaehtoiset kiinteistön luovutukset ovat merkittävä keino kunnan raakaman hankinnassa. Kiinteistö voidaan luovuttaa muun muassa kaupalla, vaihdolla ja lahjalla. Kunnilla on merkittävä rooli kiinteistöjen omistajina, sillä kunnat ovat vastuussa yhdyskuntarakentamisestaan. Kiinteistön luovutuksia kunnalle halutaan lisätä, sillä asuntopolitiikan tärkeitä tavoitteita ovat raakamaan hankinta. Kiinteistön luovutuksia kunnalle onkin haluttu lisätä esimerkiksi verokannustimilla. 

Lunastusta ei esimerkiksi saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla, kuten kiinteistön luovutuksella. Lainsäädännön tarjoamat kovemmat keinot kunnan maanhankintaan ovat aina siten keinoina viimesijaisia. Jossain määrin tieto kunnan lainmukaisista mahdollisuuksista voimakkaampiinkin keinoihin voi johtaa kiinteistön luovutukseen kunnalle. Jos kiinteistön luovutuksessa ei päästä yhteisymmärrykseen, kunnalla on oikeus käyttää lainsäädännön tarjoamia vaihtoehtoja, kuten etuosto-oikeutta tai lunastusta. 

Luovutuksiin kuuluvat maapolitiikassa kaavoituksen toteuttamisvaiheeseen liittyvät kunnan omistamien tonttien luovutukset. 

Kiinteistön luovutus kattaa tilojen ja tonttien sekä niiden määräalojen että määräosien kaupat sekä ne rakennukset ja rakennelmat, jotka maanomistaja omistaa. Kiinteän omaisuuden käyttötarkoitusta ei ole tarkemmin määritelty laissa, joten kiinteistö voi olla yhtä hyvin rakennettu kuin rakentamatonkin.

Kiinteistö voidaan luovuttaa kunnalle myös lahjana. Lahjan luovutuksessa lahjakirja tulee tehdä muotovaatimusten määräämällä tavalla. Kunnalle lahjalla luovutettuun kiinteistöön on mahdollista ottaa käyttörajoituksia. Näistä rajoituksista ja määräyksistä on sovittava lahjakirjassa, jotta ne olisivat lain mukaan sitovia. Toisaalta lahjakirjassa saatetaan myös määrätä kunnan oikeudesta luovuttaa kiinteistö kolmannelle osapuolelle. Luovutetun kiinteistön palauttaminen voi tulla kyseeseen tietyissä tilanteissa. 

Jos lahjansaaja rikkoo lahjan tarkoitemääräyksen tai muun olennaisen ehdon tai edellytyksen, antajalla on oikeus purkaa lahjoitus, mikäli saaja ei ole luovuttanut kiinteistöä toiselle. Kanne lahjoituksen purkamiseksi on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun lahjanantaja on saanut tiedon purkuperusteesta. Kunnan onkin syytä tutkia lahjakirja huolella ja punnita sen mahdollisia määräyksiä ja niiden vaikutusta maapolitiikkaan. Mikäli lahjakirjaan otetun ehdon laillisuutta epäillään, on asia syytä varmistaa lakipalveluista. 

Verokannustin 

Kunnille kohdistettuja kiinteistön luovutuksia on haluttu lisätä, ja lainsäätäjä onkin asettanut kunnille luovutettuihin kiinteistöihin verotukseen liittyvän kannustimen. Kun kiinteistö luovutetaan kunnalle kaupalla, kiinteistön myymiseen kohdistuu osittainen verovapaus. Sellaisia ajanjaksoja on myös ollut kokeilussa, joissa kunnalle luovutettuun kiinteistöön on kohdistunut kokonainen verovapaus. 

Maapolitiikan harjoittaminen on osa kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Mikäli kunta ei saa tarpeeksi luovutuksia tai raakamaan tarve ei täyty, voivat ankarammat keinot, kuten lunastus konkretisoitua. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Luovutus voidaan suorittaa tyypillisesti kaupalla tai lahjalla. 

Varoitukset

- Kunnan on syytä perehtyä luovutuskirjan ehtoihin, joissa saatetaan esimerkiksi määrätä kiinteistön käyttötarkoituksesta. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]