Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön luovutus ennakkoperintönä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönantajan lahjoittama kiinteistö voidaan ottaa huomioon perinnönjaossa ennakkoperintönä. Myös vastikkeeton osuus lahjanluonteisessa kaupassa voidaan ottaa huomioon ennakkoperintönä. Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä, joka on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistöjä ovat esimerkiksi tontti, tila sekä niiden määräalat ja määräosat.

Kiinteistön lahjoitus tehdään samassa määrämuodossa kuin kiinteistön kaupassa, eli kirjallisesti ja julkisen kaupanvahvistajan allekirjoittamana. Lahjakirjassa on ilmoitettava luovutustarkoitus, lahjanantajan ja -saajan tiedot, sekä lahjoitettava kiinteistö.

Vanhemmilta lapsille annettu kiinteistö katsotaan lähtökohtaisesti ennakkoperinnöksi, ellei toisin ole määrätty. Tätä kutsutaan ennakkoperintöolettamaksi. Mahdollinen määräys ennakkoperintöolettaman kumoamisesta kiinteistölahjan osalta tulee käydä ilmi lahjakirjassa. Sitä vastoin perinnönantajan muulle henkilölle kuin rintaperilliselle annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi vain, jos näin on erikseen määrätty.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ennakkoperintönä annettu kiinteistö voidaan ottaa huomioon perinnönjaossa vain, jos joku perillisistä sitä vaatii. Lahjan antamisen ajankohta ei vaikuta siihen, voidaanko lahja pitää ennakkoperintönä vai ei, joten vanhakin lahja voidaan ottaa perinnönjaossa huomioon ennakkoperintönä.

Jos annettu lahja on katsottava ennakkoperinnöksi perinnönjaossa, sen arvo lisätään laskennallisesti vainajan jäämistöön. Saadusta summasta lasketaan jokaiselle perilliselle tuleva perintöosuus. Tämän jälkeen ennakkoperinnön arvo vähennetään ennakkoperinnön saajan perintöosuudesta. Tavoitteena on, että kaikki perilliset saisivat perinnönjaossa yhtä paljon kuin heille olisi tullut, mikäli ennakkoperintöä ei olisi annettu. Siinä tapauksessa, että ennakkoperintöä ei voida vähentää kokonaan perinnönsaajan perintöosastaan, ei ennakkoperinnön saajan ole velvollinen palauttamaan kuolinpesään ylimenevää osaa, ellei näin ole erikseen määrätty ennakkoperintöä annettaessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa