Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön luovutus apporttina

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeen hankinnan yhteydessä on suoritettava yhtiölle merkintämaksu. Maksu voidaan osakeyhtiölain nojalla suorittaa niin rahana kuin muunakin omaisuutena. Milloin osakkeen merkintämaksu suoritetaan rahan sijasta muulla omaisuudella, käytetään maksusta nimitystä apportti (apporttimaksu). Apportin on kuitenkin vastattava vähintään sitä taloudellista arvoa, joka osakkeista on suoritettava. Kiinteistöt ovat usein merkittävä varallisuuserä, joka voidaan käyttää apporttimaksuun ja siten osakkeiden merkitsemiseen.

Perustamissopimuksessa tai esimerkiksi osakeantipäätöksessä on oltava apporttia koskeva määräys. Määräyksessä voidaan antaa osakkeenmerkitsijöille oikeus taikka velvollisuus maksaa merkintähinta apporttina joko kokoaan tai osittain. Apporttiomaisuudesta on annettava selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä arvioitava omaisuuden arvostamiseen liittyviä seikkoja. Selvitysten tarkoituksena on varmistaa apporttiomaisuuden arvon oikea määrittäminen, mikä voi olla hyvin merkittävä seikka varsinkin, kun käytetään kiinteistöä apporttimaksuna.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Milloin kiinteistö on apporttiomaisuutena ja tarkoitettu luovutettavaksi osakkeiden merkintähinnan maksamista varten, kiinteistön luovuttamisesta on tehtävä kirjallinen luovutussopimus. Tällöin sopimus on laadittava maakaaren määräämässä muodossa. Kiinteistön ollessa apporttiomaisuutena, on annettava selvitys, jossa yksilöidään kiinteistö, kiinteistöllä suoritettava maksu sekä tehdään arvio kiinteistön arvostamiseen vaikuttavista seikoista. Selvitys on annettava myös kiinteän omaisuuden siirtymisestä. Tällainen selvitys voi olla esimerkiksi tilintarkastajan antama lausuma omaisuuden siirtymisestä tai kauppakirja kiinteistön kaupasta taikka luovutussopimusasiakirja.

Mikäli kiinteistö luovutetaan apporttiomaisuutena avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle taikka muulle yhteisölle osaketta vastaan, kiinteistön luovutuksesta on varainsiirtoverolain mukaan suoritettava varainsiirtoveroa. Suoritettavan varainsiirtoveron suuruus määräytyy luovutettavan kiinteistön kauppahinnan tai muun vastikkeen perusteella. Vero jää luovutuksensaajan suoritettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa