Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön lahjoitus ja hallintaoikeuden pidättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjoitettaessa kiinteistöä, lahjanantaja voi pidättää itselleen tai muille henkilöille hallintaoikeuden lahjoitettuun kiinteistöön. On varsin tavallista, että esimerkiksi vanhemmat lahjoittavat lapsilleen kesämökkikiinteistön verosuunnittelun takia, mutta pidättävät itse hallintaoikeuden siihen. Hallintaoikeuden saaja voi periaatteessa olla kuka tahansa.

Hallintaoikeuden pidättäminen kiinteistönluovutuksissa tarkoittaa sitä, että hallintaoikeuden saajalla on oikeus käyttää lahjoitettua kiinteistöä sekä nauttia sen tuotosta, vaikka omistusoikeus siirtyy lahjoituksella jollekin muulle henkilölle. Kiinteistön tuottoa on kaikki se, mitä kiinteistöstä kertyy, kuten esimerkiksi vuokratuloja tai metsän ja viljelysten kasvua.

Koska hallintaoikeuden saaja saa vapaasti nauttia kiinteistön tuotosta, hän myös vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista, kuten esimerkiksi kiinteistöverosta ja juoksevista kuluista. Näihin kustannuksiin kuuluvat myös kiinteistön perusparannusmenot.

Kun lahjoituksen kohteena on kiinteistö, johon hallintaoikeus pidätetään, on noudatettava yleisiä kiinteistön kaupan muotovaatimuksia. Lahjanantajan ja lahjansaajan on allekirjoitettava lahjakirja, jonka julkinen kaupanvahvistaja on vahvistettava. Hallintaoikeuden pidättäminen on myös merkittävä lahjakirjaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Hallintaoikeus voidaan pidättää joko määräajaksi tai eliniäksi. Kiinteistöä, johon hallintaoikeus kohdistuu, ei saa myydä tai muulla tavalla luovuttaa jollekin toiselle ilman hallintaoikeuden saajan suostumusta. Hallintaoikeutta ei voi myöskään purkaa ilman haltijan lupaa. Eliniäksi pidätetty hallintaoikeus raukeaa hallintaoikeuden saajan kuollessa, jolloin omaisuuden hallintaoikeus palautuu sen omistajalle.

Hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa siis omistusoikeuden saajan oikeutta käyttää lahjana saatua kiinteistöä. Tämä otetaan huomioon lahjaveroa määrättäessä siten, että pidätetyn hallintaoikeuden pääoma-arvo (hallintaoikeusvähennys) vähennetään lahjaverotuksessa lahjan arvosta. Tämä puolestaan pienentää lahjaveron määrää. Hallintaoikeusvähennyksen arvoon vaikuttaa mm. hallintaoikeuden kohteena olevan omaisuuden vuosituotto, hallintaoikeuden saajan ikä sekä hallintaoikeuden pituus.

Mikäli haluat tietää tarkemmin hallintaoikeudesta ja sen vaikutukset lahjaverotukseen, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa