Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön lahjakirja ja avio-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitossa molemmat puolisot omistavat edelleen oman omaisuutensa. Puolisoilla on kuitenkin avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan sitä, että liiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan, avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen, ja kumpikin osapuoli saa pääsääntöisesti puolet tästä summasta. Avio-oikeutta on kuitenkin mahdollista rajata esimerkiksi avioehtosopimuksella tai lahjakirjaan otettavalla määräyksellä. Ero avioehdolla ja mulla tavalla tehtävällä avio-oikeuden rajoituksella on se, että ne kohdistuvat eri tahoihin. Avioehto on sopimus, jossa aviopuolisot sopivat avio-oikeuden ulottuvuudesta keskinäisessä suhteessaan. Muulla tavalla tehty rajoitus taas kohdistuu johonkin ulkopuoliseen tahoon kuten lahjansaajaan ja tämän puolisoon. Esimerkiksi kiinteistön lahjakirjalla voidaan siis vaikuttaa kiinteistön saajan asemaan.

Lahjakirjassa voidaan määrätä, ettei lahjoitettuun omaisuuteen ole avio-oikeutta. Lisäksi on mahdollista määrätä, ettei avio-oikeutta ole myöskään lahjan tuottoon. Avio-oikeuden poissulkeva määräys on mahdollista ottaa myös kiinteistön lahjakirjaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun avioliiton purkauduttua puolisoiden välillä toimitetaan ositus, ei kiinteistön arvoa oteta huomioon jaettavaa summaa laskettaessa. Tämän vuoksi lahja ei tule osittainkaan toisen puolison tai tämän perillisten hyväksi, vaan sen arvo kuuluu kokonaisuudessaan lahjansaajalle tulevaan osuuteen. Tällaisista avio-oikeuden poissulkemisista johtuen puolisoille tulevat osuudet voivat siis muodostua erisuuruisiksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistön lahjakirjalla on siis mahdollista määrätä lahjan tulevasta kohtelusta lahjansaajan avioliiton päättymistilanteessa. Halutessaan lahjakirjaan voi ottaa myös maininnan siitä, että omaisuus on avio-oikeuden alaista, mutta tyypillisempiä ovat avio-oikeutta rajaavat lausekkeet. Määräyksen tarpeellisuuden arviointi on aina tapauskohtaista ja riippuu tavoitellusta lopputuloksesta. Kiinteistöä lahjoitettaessa huomioitava on myös, että kiinteistön lahjakirjalle on asetettu useita muotovaatimuksia, joiden täyttymisestä tulee huolehtia. Jos tarvitset apua kiinteistön lahjakirjan laadintaan tai haluat pohtia eri vaihtoehtojen vaikutuksia tapauksessasi, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa