Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön kauppakirja ja panttikirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupassa käytetään usein kaupan kohdetta vakuutena.  On mahdollista, että kiinteistö on myyjän velan vakuutena, mutta myös ostaja tarvitsee kiinteistön vakuudeksi kaupan rahoittamiseksi. Tällöin panttikirjat on mahdollista siirtää ostajalle luovutussitoumuksella. Panttikirjalla tarkoitetaan rahamääräistä todistusta kiinnityksen vahvistamisesta kiinteistöön. Panttikirjaan merkitään muun muassa kiinteistö, johon kiinnitys kohdistuu ja kiinnityksen rahamäärä. Hakija saa panttikirjan todistukseksi kiinnityksestä, kun kiinnitys on merkitty kiinteistörekisteriin. Hakemus voidaan tehdä myös sähköisesti sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä. 

Vakuuksista sopiminen kauppakirjassa on kiinteistökaupassa tavallista. Panttikirjoja käytetään yleensä kauppahinnan vakuuksina kaupassa. Panttikirjojen siirtäminen kiinteistön kaupassa riippuu tilanteesta. Siirtämiseen vaikuttaa muun muassa se, ovatko panttikirjat sähköisiä muutoin kirjallisia. Lisäksi merkitystä on sillä, ovatko panttikirjat lainoittamattomina myyjän hallussa vai ovatko panttikirjat myyjän velkojien hallussa. Edelleen merkitystä on sillä, kuinka kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä on sovittu. Kaikki edellä mainitut tilanteet vaikuttavat siihen, kuinka ehdot kirjataan. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että panttikirjat ovat myyjän velkojalla, kauppakirjaan voidaan liittää sitoumus, jossa myyjän velkoja sitoutuu siirtämään tietyin edellytyksin panttikirjat ostajalle. Tällaisessa sitoumuksessa velkoja lupautuu siirtämään panttikirjat ostajalle, kun sitoumuksen ehdot on täytetty. Tämä tarkoittaa yleensä kauppahinnan maksamista. Tietyissä tapauksissa on myös mahdollista, että asian suhteen ei ole tarpeellista tehdä minkäänlaista sitoumusta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vakuuksien siirtäminen voi olla hankalaa ja edellyttää moninaisten seikkojen huomioon ottamista kaupanteon yhteydessä. Kiinteistökaupassa voi olla osapuolina myyjän ja ostajan lisäksi myyjän velkoja ja ostajan pankki rahoittajana, joka mutkistaa helposti tilannetta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa