Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön kauppa ja muu luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön luovutuksia säännellään maakaaressa. Kiinteistön omistusoikeus voidaan luovuttaa kaupalla, vaihdolla, lahjana tai muulla luovutuksella. Muilla luovutuksilla tarkoitetaan kiinteistön luovutusta yhtiöön osaketta tai muuta osuutta vastaan, sopimusta määräosin omistetun kiinteistön jakamisesta tai kiinteistön omistusoikeuden luovuttamista muulla näihin verrattavalla oikeustoimella. Edellä mainittujen luovutuksen lisäksi kiinteistön saanto voi perustua perintöön, testamenttiin, ositukseen, lunastukseen, joista säädetään erikseen. Kiinteistön luovutusta koskeva sopimus, kuten kauppakirja, tulee tehdä lain muotovaatimusten mukaisesti eli kirjallisessa muodossa, osapuolten allekirjoittamana ja kaupanvahvistajan vahvistamana. Kiinteistön saannolle on haettava lainhuutoa lähtökohtaisesti kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan tekemisestä.

Kiinteistön luovutuksen eri muodoilla on erilaisia seuraamuksia. Kiinteistön myynnillä on veroseuraamuksia sekä myyjälle että ostajalle. Kun kiinteistö myydään, myyjä joutuu maksamaan mahdollisesta luovutusvoitosta pääomatuloveroa. Verotettavaa luovutusvoittoa syntyy, kun kiinteistön myyntihinta on suurempi kuin sen hankintameno sekä myyntikulut laskettuna yhteen. Lahjana saadun kiinteistön hankintamenona käytetään hintaa, johon kiinteistö arvostettiin lahjaverotuksessa. Ostaja, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta, joutuu maksamaan kiinteistönkaupasta varainsiirtoveroa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistön luovutuksesta lahjana säädetään, että lahjanantajalla on oikeus purkaa lahjoitus, jos lahjansaaja rikkoo lahjaan liittyvän tarkoitemääräyksen tai muun olennaisen ehdon tai edellytyksen, mikäli lahjansaaja ei ole luovuttanut kiinteistöä jollekin toiselle. Kanne lahjoituksen purkamisesta on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun lahjanantaja sai tiedon purkuperusteesta. Jos kiinteistö luovutetaan lahjana, kiinteistön uusi omistaja joutuu maksamaan lahjaveroa. Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa hänen ja kiinteistön luovuttajan välinen sukulaisuussuhde. Kiinteistön uusi omistaja joutuu myös maksamaan lahjaveroa kiinteistön käyvän arvon ja kauppahinnan välisestä erotuksesta, jos hänen suorittamansa vastike kiinteistöstä on enintään 75 % sen käyvästä arvosta. Kyseessä on tällöin lahjanluonteinen kauppa. Lahjanluonteisen kaupan säännökset tulevat kuitenkin sovellettavaksi vain, jos lahjan antaminen on ollut luovutuksen tarkoituksena.

Lisää tietoa kiinteistön luovutuksesta saat useista artikkeleistamme sekä lakipuhelimestamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa