Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön erityiset oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön omistaja saa perustaa omaa kiinteistöään koskemaan erityisiä oikeuksia, joiden haltijana on yleensä joku muu, kuin kiinteistön omistaja. Erityinen oikeus perustetaan yleensä kiinteistön omistajan ja erityisen oikeuden haltijan välisellä sopimuksella tai muulla oikeustoimella. Kiinteistön omistajalla ja kirjattavan oikeuden haltijalla on oikeus hakea oikeuden kirjaamista. 

Sellaisia erityisiä oikeuksia, jotka voidaan kirjata koskemaan kiinteistöä, ovat vuokraoikeus, muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, oikeus ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä sekä muu näihin verrattava irrottamisoikeus. Lisäksi voidaan kirjata sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta eli hallinnanjakosopimus ja tietyin edellytyksin oikeus, joka koskee kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta tai laitetta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Erityistä oikeutta ei kuitenkaan saa kirjata silloin, kun se on pysyvä tai voimassa jonkin kiinteistön tai alueen hyväksi, eikä myöskään silloin, jos se on perustettu kiinteistötoimituksessa tai muuten viranomaisen päätöksellä. Tietyissä tapauksissa erityisen oikeuden kirjaamiseen taas on velvollisuus, sillä maanvuokraoikeus ja muu käyttöoikeus, joka kohdistuu toisen maahan, on kirjattava, mikäli oikeus on sellainen, että se voidaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita.

Erityinen oikeus voidaan itse kiinteistön lisäksi kohdistaa kiinteistörekisteriin merkittyyn kiinteistöjen yhteiseen alueeseen, lainhuudatettuun määräalaan tai laissa säädettyyn kirjattuun käyttöoikeuteen. Erityisen oikeuden kirjaamisella on vahvat oikeusvaikutukset, sillä se rinnastetaan lainhuutoon ja sen oikeusvaikutuksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa