Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppariidat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistöjä koskevissa kaupoissa pyritään yleensä kaupan teon yhteydessä mahdollisimman tarkasti ja perusteellisesti selvittäämään kaikki kiinteistöä ja sen omistuksia, sekä siihen kohdistuvia oikeuksia tai rasitteita koskevat asiat siten, että kauppa olisi mahdollisimman pätevä ja pysyvä ja ettei myöhemmin esiin tulisi perusteita esimerkiksi kaupan purkamiselle tai kauppahinnan alentamiselle. 

Kiinteistöä koskevat kaupat tulevat kuitenkin joskus riitaisiksi. Useimmiten syitä syntyville kiinteistökauppariidoille ovat esimerkiksi myöhemmin ilmenevät homevauriot, kattovuodot, myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan selonottovelvollisuus sekä puutteellinen tuuletus ulkoseinissä.

Kiinteistökauppariita pyritään yleensä ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiamiestenkään välityksellä asiassa sopuun, on riita joissain tapauksissa tarkoituksenmukaista viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Erityisesti silloin, kun asia on kokonaisuudessaan hyvin laaja ja monitahoinen sekä silloin, kun osapuolet ovat hyvin pitkälti eri mieltä siitä, miten asia tulisi ratkaista, asian ratkaiseminen tuomioistuimessa saattaa olla viimesijainen keino.

Jos kauppa esimerkiksi puretaan kiinteistöriidan seurauksena, oikeustila palautuu siihen, kuin kauppaa ei olisi koskaan tehtykään. Ostaja palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle ja myyjä palauttaa ostajalle kauppahinnan.

Kiinteistöä koskevat riidat ovat toisinaan hyvin monimutkaisia, joten kannattaa jo varhain ottaa yhteyttä Minilexin kinteistöjuristeihin.

 

Yhteenveto

 • Kiinteistökaupan lähtökohtana on laatia kauppakirja tarkasti sekä huolellisesti, jotta riitoja ei syntyisi kaupanteon jälkeen.
 • Riitoja voi syntyä jälkikäteen ilmaantuvista virheistä, kuten kosteus- tai homevaurioista sekä osapuolten korvaus- tai muusta vastuusta tai sen laajuudesta.
 • Kiinteistökaupan riita kannattaa lähes aina pyrkiä ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluteitse.
 • Joskus on perusteltua viedä riita tuomioistuimen ratkaistavaksi.
 • Jos kiinteistöriidan seuraksena kauppa päädytään purkamaan, niin oikeustila palautuu kuten kauppaa ei olisi solmittukaan; kiinteistö palautuu myyjälle ja kauppahinta ostajalle.

 

Summary in English

 • The premise for a successful real estate sale is making the contract of sale carefully, with specific details and agreements to make sure there is no room in the future for disputes to get started.
 • Disputes might start from defects that appear after the initial sale, for example damages from moisture and mold.
 • Disputes can be solved with mediation, but in cases where parties can not settle, the disputes can be brought to court.
 • If the results from mediation end up terminating the sale, the legal state of the estate returns to where it was before the sale; the estate is reinstated to the seller and the fare paid for the estate returns to the buyer.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten kiinteistöriidat kannattaa ratkaista?

Kiinteistökauppariidat kannattaa lähes aina pyrkiä ratkaisemaan neuvottelemalla. Yleisin syy kiinteistöriitoihin ovat joko kiinteistöissä olevat tai niissä väitetysti olevat virheet. Myyjällä on usein velvollisyys suorittaa virheistä hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Jos kaupan osapuolet eivät pääse keskenään neuvotelleen asiassa sovintoon, asian voi viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

2. Miten kiinteistökauppa puretaan?

Kiinteistökaupan purku tapahtuu joko tuomioistuimessa tai osapuolten välisen neuvottelun tuloksena. Osapuolet voivat halutessaan purkaa kiinteistökaupan ja päättää mahdollisista korvauksista. Tällöin osapuolet laativat purkukirjan. Jos asia ei ratkea sovinnollisesti, kaupan purkamista voi vaatia tuomioistuimelta. Vahingonkorvaukset maksetaan yleensä korkolain mukaisella korolla lisättynä.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]