Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaressa säädetään kiinteistönkauppaa koskevien eri tahojen vastuusta. Lisäksi kaupan osapuolilla on vastuu suorittaa sopimuksen mukaiset velvoitteensa, kuten kiinteistön hallinnan luovutus ja kauppahinnan maksaminen, sovitun aikataulun mukaisesti.

Myyjällä on vastuu kiinteistöä koskevista virheistä. Lähtökohtaisesti ostaja voi vedota kiinteistöä koskevaan virheeseen vain, jos hän ei ole voinut olla siitä tietoinen ennen kaupantekoa ja jos hän vetoaa siihen kohtuullisessa ajassa ja viimeistään viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta. Myyjä ei kuitenkaan vapaudu virhevastuusta, edellä mainituista seikoista huolimatta, jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti, arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. 

Myyjällä on myös vastuu kiinteistöä koskeviin erityisen oikeuden haltijoihin nähden. Jos erityisen oikeuden haltija menettää oikeutensa kiinteistön kaupan vuoksi, hänellä on oikeus saada myyjältä korvaus oikeutensa raukeamisesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi myyjä vastaa kiinteistöstä menevästä julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta tai siihen verrattavasta saamisesta, joka kohdistuu kaupan tekemistä edeltävään aikaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ostajalla on vastuu huolehtia kiinteistönkaupasta suoritettavasta varainsiirtoverosta. Lisäksi ostaja vastaa vahingosta, joka kaupan tekemisen jälkeen aiheutuu kiinteistölle myyjästä riippumattoman syyn, kuten tulipalon, vuoksi. Vastuu siirtyy ostajalle, vaikka kiinteistö on jäänyt myyjän hallintaan tai vaikka omistusoikeuden pysyminen tai siirtyminen on kauppakirjassa sovittu ehdolliseksi.

Lisäksi maakaaressa säädetään erikseen myös valtion vahingonkorvausvastuusta, mm. asiointijärjestelmien toimintaan ja kiinnitysten kirjaamiseen liittyen, ammattimaisten kiinteistön rakentamista ja myyntiä harjoittavien elinkeinonharjoittajien vastuusta sekä kiinteistönvälittäjien vastuusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa