Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa sukulaisten kesken

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökauppaa voidaan tietenkin käydä vapaasti sukulaisten kesken. Jos kiinteistö myydään kuitenkin selvästi alle sen käyvän arvon sukulaiselle, ostajan katsotaan saavan verotettavan lahjan. Tämän lisäksi myyjä voi joutua maksamaan veroa myyntivoitosta, jota ei tosiallisesti synny. Kiinteistöstä maksettava vastike pitää olla vähintään yli 75 % sen käyvästä arvosta, jos näiltä seuraamuksilta halutaan välttyä. Vastikkeen ollessa alle tuon rajan, lakikielessä puhutaan lahjanluonteisesta kaupasta.

Ostajan katsotaan saavan verotettavan lahjan, jos hänen suorittamansa maksu on enintään 75 % kiinteistön käyvästä arvosta. Verotettavan lahjan määrä lasketaan vähentämällä kiinteistön käyvästä arvosta ostajan suorittama vastike. Lahjaveroprosentin suuruuteen vaikuttaa tietenkin se, että kuinka läheisiä sukulaisia lahjansaaja (ostaja) ja lahjanantaja (myyjä) ovat. Jos ostaja on perillisasemassa, lahja oletetaan tulevassa perinnönjaossa ennakkoperinnöksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Verotettavan luovutusvoiton syntymistä ei voida estää myymällä kiinteistö alihintaan. Tämä ei ole mahdollista, koska luovutusvoitto lasketaan vähentämällä saadusta maksusta, vain vastikkeellista osaa vastaava osa omaisuuden hankintamenosta. Samaa sovelletaan myös mahdollisen luovutustappion syntymisen laskemiseen. Verotettavaa luovutusvoittoa voi siis syntyä, vaikka kiinteistö myytäisin alle oman hankintamenon.

Jos kiinteistö myydään enintään 75 % sen käyvästä arvosta sukulaiselle, laissa on olettama, että kyseessä on lahjanluonteinen kauppa. Täten olisikin tärkeää, että kiinteistöstä suoritettava vastike olisi yli vaadittavan ¾ sen käyvästä arvosta, jos kiinteistöstä aiotaan maksaa vastike, joka on lähellä tuota rajaa. Kiinteistön käyvän arvon tietäminen on tietenkin todella tärkeää. Jos pohdit mahdollisia veroseuraamuksia, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen ennen kiinteistön ostoa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa