Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan purku on viimesijainen keino toimia silloin kun kiinteistössä on riittävän suuri virhe tai kiinteistönkaupassa on muu olennainen sopimusrikkomus. Ennen kaupan purkua tulee kuitenkin harkita, olisivatko muut seuraamukset, kuten hinnanalennus tai virheen korjaus riittäviä ja kohtuullisia keinoja.

Jotta kiinteistökaupan purku olisi mahdollinen on kiinteistön virheen oltava olennainen, eli sellainen, jonka vuoksi ostaja ei voi käyttää kiinteistöä aikomallaan tavalla ja jota ei voida korjata kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Kiinteistökaupan purkaminen on mahdollista myös silloin, kun kauppaan liittyy muita oleellisia sopimusrikkomuksia, kuten viivästystä tai suoritusvelvollisuuksien laiminlyöntiä. Lain purkuedellytysten lisäksi kaupan osapuolet ovat voineet sopia kauppakirjassa kaupan purkamisesta tiettyjen ehtojen täyttyessä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistökaupan purku tapahtuu niin, että myyjä palauttaa kiinteistön kauppahinnan ja maksaa sille tuottokorkoa. Ostaja puolestaan palauttaa kiinteistön takaisin myyjän hallintaan - ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa, ellei hän voi luovuttaa kiinteistöä takaisin. Ostaja voi myös joutua maksamaan korvausta kiinteistön käyttöhyödystä tai kiinteistön huonontumisesta hänen hallintansa aikana. Jos kiinteistö on huonontunut ostajan hallinnan aikana, hänen tulee korvata arvon alennus myyjälle. Purkutilanteessa myyjän on myös korvattava ostajalle sellaiset tarpeelliset sekä hyödylliset kulut, esimerkiksi remonttikulut, joita ostaja on ehtinyt käyttää kiinteistöön.

Ostajan on pantava kaupan purkukanne vireille kymmenen vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa