Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa perintö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaressa säädetään erikseen mm. perintöön ja testamenttiin perustuvasta kiinteistön saannosta. Jos kiinteistön omistusoikeus on saatu perintönä, lainhuudatusaika alkaa, kun perinnönjako saa lainvoiman. Jollei perinnönjakoa tarvitse tehdä omistusoikeuden saamiseksi, lainhuudatusaika alkaa perunkirjoitusajan päättymisestä tai kun ositus saa lainvoiman. Testamenttiin perustuvan saannon lainhuudatusaika alkaa siitä, kun testamentti saa lainvoiman tai siitä, kun perinnönjako tai ositus saa lainvoiman. Jos henkilö on saanut kiinteistön perintönä tai testamentilla, hän ei saa vilpittömän mielen suojaa kiinteistön aikaisempaa luovutuksensaajaa, oikeudenhaltijaa tai kiinteistön oikeaa omistajaa vastaan, jos kyse on ollut kaksoisluovutuksesta tai siitä, ettei luovuttaja ollut kiinteistön oikea omistaja.

Mikäli kiinteistöön on saanut perintönä täysi omistusoikeus, omistajalla on oikeus määrätä kiinteistöstä. Jos kiinteistö omistetaan yhdessä muiden perillisten kesken, ei sitä voida kuitenkaan myydä ilman kaikkien perilisten suostumusta, ellei kiinteistön yhteisomistusta pureta. Mikäli kiinteistöön on saatu perintönä vain hallinta- tai käyttöoikeus, niin kiinteistöä ei saa myydä ilman omistajan suostumusta. Samoin kiinteistön omistajan tulee ottaa huomioon mahdolliset kiinteistöön kohdistuvat muut oikeudet.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistön myynnistä syntyvää myyntivoittoa verotetaan pääomatulona. Jotta kiinteistön myyntivoitto voidaan laskea, kiinteistön hankintameno pitää olla tiedossa. Perityn kiinteistön hankintamenona käytetään sen perintöverotuksessa vahvistettua arvoa. Perintöverotuksessa kiinteistö arvostetaan sen käypään arvoon, josta perillinen joutuu maksamaan perintöveroa. Jos kiinteistö myydään heti sen perimisen jälkeen, on hyvin epätodennäköistä, että kiinteistön myynnistä syntyisi verotettavaa luovutusvoittoa.

Perintönä saadun kiinteistön myynnistä aktualisoituu täten merkittävää myyntivoittoa vain, jos se myydään pitkän ajan kuluttua perinnön saannista. Tietenkin on mahdollista, että kiinteistön arvo kasvaa paljon todella nopeastikin. Perintönä saadun kiinteistön myynnissä voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa, joka on kuvitteellinen hankintahinta. Se on kuitenkin enimmillään 40 % myyntihinnasta, minkä vuoksi sen käyttäminen on harvoin kannattavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa