Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa lykkäävä ehto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan lykkäävällä ehdolla tarkoitetaan sitä, että kauppakirjaan kirjataan ehto, jonka mukaan kiinteistön omistusoikeus pysyy myyjällä, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaan tai jokin muu ehto on toteutunut. Lykkäävä ehto on kirjattava kauppakirjaan, jotta se olisi pätevä.

Lykkäävä ehto voidaan sopia olemaan voimassa tietyn ajan. Ellei voimassaoloajasta sovita, on ehto voimassa viisi vuotta, joka on myös sen enimmäisvoimassaoloaika. Myyjän kannalta olennaista on kuitenkin huomata, että kun lykkäävä ehto lakkaa olemasta voimassa, se ei tarkoita automaattisesti kaupan raukeamista, vaan lykkäävän ehdon voimassaolon päätyttyä ehto lakkaa olemasta voimassa, ja kiinteistön omistusoikeus siirtyy ostajalle. Jotta omistusoikeus jäisi myyjälle kun lykkäävää ehtoa ei ole täytetty, on hänen nostettava kanne kaupan purkamiseksi laiminlyönnin johdosta viimeistään kun kolme kuukautta on kulunut lykkäävän ehdon voimassaolon päättymisestä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kun lykkäävä ehto on voimassa ja kauppahinta – tai osa siitä – on maksamatta, ostajan oikeuteen käyttää kiinteistöä kohdistuu jonkin verran rajoituksia. Ostaja ei esimerkiksi voi saada kiinteistöön lainhuutoa, vaan hakemus jätetään lepäämään. Lainhuudon puuttuminen voi myös vaikeuttaa esimerkiksi rakennusluvan saamista. Ostaja ei myöskään voi perustaa kiinteistöä kohtaan pantti- tai erityisiä oikeuksia ilman myyjän suostumusta. Ostajan mahdollisesti hakemia uusia kiinnityksiäkään ei vahvisteta ennen lainhuudon myöntämistä, ellei myyjä anna niiden vahvistamiseen kirjallista suostumustaan. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta hakata kiinteistöön kuuluvaa metsää tai ottaa sen alueelta maa-aineksia – tai muutakaan kiinteistöön kuuluvaa – siten, että kiinteistön arvo alenisi merkittävästi näiden toimien seurauksena.

Kiinteistökauppoja solmittaessa on kuitenkin aina syytä kääntyä ammattilaisten puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa