Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa luovutusvoitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luovutusvoittoa voi syntyä kiinteistön vastikkeellisista luovutuksista. Luovutusvoittoa ei siis synny, kun kiinteistö annetaan lahjana. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta kiinteistön vähentämätön hankintameno ja myyntikustannukset. Hankintamenolla tarkoitetaan kiinteistön ostohintaa ja siihen lisättäviä kustannuksia. Jos omaisuus on saatu lahjana tai perintönä, hankintameno käytetään arvoa, jota käytettiin lahja- tai perintöverotuksessa. Luovutusvoiton laskemisessa otetaan kuitenkin huomioon vain hankintamenon osa, jota ei ole jo vähennetty verotuksessa.

Kiinteistön perusparannusmenot lisätään sen hankintamenoon. Perusparannusmenoja ovat kulut toimenpiteistä, joilla kiinteistö on saatettu parempaan kuntoon. Tavallisia vuosittaisia korjausmenoja ei lisätä hankintahintaan. Tälläisia ovat korjausmenot, joilla vain pidetään yllä omaisuuden tasoa. Nämä menot eivät siis vaikuta hankintamenon määräytymiseen.

Hankintahintaan lisätään myös myynnistä aiheutuneet kustannukset. Myyntikuluja ovat muun muassa kiinteistönvälittäjälle maksettu palkkio ja omaisuuden myyntiin liittyvät korjausmenot.

Luovutusvoitto on aina lähtökohtaisesti verotettavaa tuloa. Luovutusvoitto verotetaan pääomatulona. Verotettavaksi tulevan tulon suuruuteen vaikuttaa siis myös henkilön muut pääomatulot.

Luovutusvoitto verotetaan sinä verovuonna, jolloin kauppa on sitovasti tehty. Kauppahinnan maksaminen myöhempänä ajankohtana ei vaikuta lykkäävästi verovelvollisuuden syntymiseen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa