Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa jakamattomassa kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakamattoman kuolinpesän varallisuus kuuluu kuolinpesään perinnönjakoon asti. Kuolinpesän kiinteistö voidaan kuitenkin myydä ennen perinnönjakoa. Näin voi toimia eri syistä. Kiinteistön myyminen voi joskus olla välttämätön perillisten perintöverojen suorittamiseksi. Kiinteistön myynti voi myös helpottaa perinnönjakoa huomattavasti esimerkiksi tilanteessa, jossa on monta perillistä. Kiinteistön jakaminen usealle perinnönsaajalle voi nimittäin olla hankalaa käytännön syistä.

Kuolinpesän varallisuus on ennen perinnönjakoa pesän osakkaiden jaottomassa yhteisomistuksessa. Yhteisesti omistetusta omaisuudesta ja sen myymisestä on päätettävä yhdessä ja yksimielisesti osakkaiden kesken.

Jos pesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen kiinteistön myymisestä, voidaan kuolinpesään hakea pesänselvittäjä. Pesänselvittäjän tehtävänä on hallita pesän omaisuutta ja saattaa sen jakokuntoon. Pesänselvittäjä saa itsenäisesti määrätä pesän omaisuudesta ja tehdä oikeustoimia kuolinpesän lukuun tietyissä rajoissa. Kiinteän omaisuuden myymiseen tarvitaan kuitenkin kirjallinen lupa kuolinpesän kaikilta osakkailta. Jos osakkaat eivät vieläkään pääse yksimielisyyteen kuolinpesän kiinteistön myynnistä, on pesänselvittäjällä mahdollisuus hakea tuomioistuimelta lupaa sen myymiseen. Tällainen lupa on mahdollista saada, jos pystyy esittämään, että kuolinpesää ei saada jaettua ilman kiinteistön myyntiä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kuolinpesän kiinteistön myynnissä on huomioitava lesken oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, ellei lesken oman omaisuuteen sisälly kodiksi sopivaa asuntoa. Kuolinpesän osakkaat eivät siten saa myydä lesken hallitsemaa kiinteistöä ilman hänen suostumustaan. Lesken hallintaoikeus ei kuitenkaan ole este kiinteistön myyntiin. Kiinteistö voidaan myydä lesken suostumuksella ja kaikkien kaupan osapuolten yhteisymmärryksessä. Kiinteistön myynti ei poista lesken hallintaoikeutta, vaan leski saa omistajanvaihdoksesta huolimatta jäädä asumaan kiinteistöön.

Kuolinpesä on kiinteistön myyjänä samassa asemassa kuin kuka tahansa myyjä. Niinpä kiinteistön myynnissä on noudatettava yleisiä kiinteistön kaupan muotovaatimuksia. Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee allekirjoittaa kauppakirja. Käytännön syistä ja myynnin helpottamiseksi voidaan myös valtuuttaa yksi osakas huolehtimaan mm. kauppakirjan allekirjoittamisesta kaikkien puolesta.

Yleensä kiinteistö myydään perintöverotuksessa vahvistettua arvoa suuremmalla hinnalla. Tällöin syntyy luovutusvoitto, josta on maksettava luovutusvoittoveroa. Koska jakamaton kuolinpesä on erillinen verovelvollinen, luovutusvoitto katsotaan kuolinpesän eikä osakkaiden tulona. Luovutusvoitosta maksetaan pääomatuloveroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa