Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja vastatarjous

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönkaupan sitovat tarjoukset ja vastatarjoukset tulee tehdä lain muotovaatimusten mukaisessa esisopimuksessa. Esisopimus tulee tehdä siis kirjallisesti, osapuolten tai heidän edustajiensa allekirjoittamana ja kaupanvahvistajan vahvistamana. Sopimuksesta tulee ilmetä luovutusta, kiinteistöä ja osapuolia koskevat tiedot. Lisäksi esisopimuksessa on mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinnasta ei ole pakko sopia vielä esisopimuksessa, mutta varsinaiseen kiinteistön kauppakirjaan se tulee merkitä. Esisopimus voi olla voimassa enintään 5 vuotta sopimuksentekopäivästä.

Esisopimuksen perusteella osapuolilla on oikeus vaatia kanteella toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksen mukaisesti. Osapuolilla on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos esisopimusta ei ole tehty lain edellyttämällä tavalla, se eikä siinä esitetyt tarjoukset sido kaupan tekemiseen. Tällöinkin kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on kuitenkin korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos alustavan, epävirallisen sopimuksen yhteydessä on annettu käsirahaa, osapuolen on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

Vinkit

- Vastatarjouksen hyväksyminen johtaa juridisesti pätevään sopimukseen. 

Varoitukset

- Peruutettu vastatarjous voi sopimusehdosta riippuen johtaa korvauksen maksamiseen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa