Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja vastatarjous

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastatarjous ja sen hyväksyminen sitovat osapuolia samalla tavalla, kuin jos kyseessä olisi alkuperäinen tarjous. Vastatarjous liittyy kiinteistökaupan neuvotteluvaiheeseen, jossa joko ostaja tai myyjä voi tehdä vastatarjouksen jo tarjotusta hinnasta. Vastatarjouksen kiinteistökaupassa luonut osapuoli on voinut tehdä kauppaan jonkin lisäyksen tai rajoituksen tai muutoin muuttaa tarjousta niin, ettei kyse ole enää samasta tarjouksesta. 

Vastatarjouksen hyväksyminen johtaa sopimussuhteen syntymiseen. Syntynyt sopimus on sitova velvoite, jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sovitun kauppahinnan kiinteistöstä. Jo suullinen tarjous ja sen hyväksyminen on osapuolia sitova. Sopimus saattaa sisältää ehtoja, joiden nojalla siitä irtautuminen on kuitenkin mahdollista. Irtautumisen ehtona voi olla esisopimuksessa määritelty jokin sanktio, kuten käsirahan menettäminen tai tietynsuuruisen korvauksen maksaminen toiselle osapuolelle kaupassa. Kiinteistökaupassa korvauksen on vastattava niitä todellisia kuluja, joita ostajalle aiheutuu sopimuksen kaatumisesta.

Alkuperäinen tarjous kiinteistöstä peruuntuu, eikä siihen voi enää vedota. Vaikka alkuperäisen tarjouksen voimassaoloaikaa olisi yhä jäljellä, se ei sido kumpaakaan osapuolta. 

Vastatarjouksen sitovuus

Vastatarjous tulee sitovaksi, kun se on edelleen voimassa, kun se hyväksytään. Jos vastatarjous ei ollut enää voimassa, se on niin sanotusti kumoutunut ja uusia tarjouksia on mahdollista esittää. Vastatarjous ei luonnollisesti ole sitova enne osapuolen hyväksyntää. Jos tarjouksen tekijä on asettanut vastauksen antamista varten määräajan, on hänen katsottava määränneen, että vastauksen tulee siinä ajassa saapua hänelle. Esimerkiksi sähköposteissa päiväys määräytyy sen mukaan, milloin viesti on lähetetty. Mikäli tarjous on tehty suullisesti, vastaus on annettava heti, jos se hyväksytään, ellei ole varattu aikaa sen antamiseen. Jos vastausta taas ei heti anneta, katsotaan tarjous hylätyksi.

On myös syytä huomata, että hyväksyvä vastaus, joka on saapunut liian myöhään, katsotaan uudeksi, vastauksen antajan tekemäksi vastatarjoukseksi. 

Vastatarjouksen tekijän vilpittömän mielen suoja 

Kun vastatarjouksen tehnyt on esimerkiksi voinut perustellusti uskoa, että tarjous saapuu ajoissa toiselle osapuolelle, syntyy sopimus, vaikka vastaus olisi saapunut myöhässä. Olennaista on vastatarjouksen lähettäjän vilpitön mieli. Jos vastatarjouksen saaja ei kuitenkaan halua sopimuksen syntyvän, ei se silloin synny. 

Vastatarjouksen peruuttaminen

Peruutettu vastatarjous tai vastaus ei ole sitova, jos peruutus saapuu sille, jolle tarjous on tehty tai vastaus annettu, ennen kuin hän on ottanut selkoa tarjouksesta tai vastauksesta tai samaan aikaan, kuin tämä tapahtuu.

Vinkit

- Vastatarjouksen hyväksyminen johtaa juridisesti pätevään sopimukseen. 

Varoitukset

- Peruutettu vastatarjous voi sopimusehdosta riippuen johtaa korvauksen maksamiseen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa