Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun velallinen joutuu ulosottoon, tämän omaisuus ulosmitataan velkojen maksamiseksi. Ulosmittauksesta säädetään ulosottokaaressa ja sen ulosmittausjärjestyksen mukaan omaisuudesta ulosmitataan ensimmäisena raha tai rahasaatavat, toisena muu irtain omaisuus, kolmantena kiinteä omaisuus ja neljäntenä omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloaan varten. Järjestyksestä voidaan kuitenkin poiketa tietyin edellytyksin. Kiinteistön ulosmittaus on siis lähtökohtaisesti kolmannella, tai puhuttessa velallisen vakituisesta asunnosta, neljännellä sijalla.

Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on pysyvä, vaikka myyjä on menettänyt oikeutensa kiinteistön luovuttamiseen ulosmittauksen vuoksi, jollei määräämisvallan rajoitusta ollut kauppaa tehtäessä merkitty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin eikä ostaja muutoinkaan tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, ettei myyjällä enää ollut oikeutta luovuttaa kiinteistöä. Lähtökohtaisesti kiinteistöön kohdistuvasta ulosmittauksesta tulisikin ilmoittaa aina Maanmittauslaitokselle ja asia tulisi merkitä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lisäksi ulosottokaaressa säädetään monista kiinteistön ulosottoon ja kiinteistönkauppaan liittyvistä asioista. Esimerkiksi jos ulosmittausta koskevassa tuomiossa määrätään saatava maksettavaksi sen vakuutena olevasta kiinteistöstä, katsotaan kyseinen kiinteistö välittömästi ulosmitatuksi. Tuomioistuimen tulee tällöin ilmoittaa tuomiosta kiinteistön sijaintipaikan ulosottomiehelle tai tallettaa tuomiosta tieto ulosoton tietojärjestelmään sekä tehdä ilmoitus kirjaamisviranomaiselle. Kannetta ajaneen velkojan tulee hakea kiinteistön myyntiä ulosottohakemuksen mukaisesti. Ulosottomiehen tulee muutenkin heti ilmoittaa kiinteistön ulosmittauksesta asianomaiselle rekisteriviranomaiselle. Ennen kiinteistön kauppaa ulosottomiehen tulee selvittää kiinteistöä koskevia asioista mm. erityisiin oikeuksiin liittyen. Kiinteistön huutokaupassa alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee peittää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksu sekä tietyt etuoikeussaatavat eikä ulosottomies saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos hän arvioi, että tarjous alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Muihin kiinteistöä ja ulosmittausta koskeviin asioihin kannattaa perehtyä tarkemmin erikseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa