Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja tarjouksen peruminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sekä kiinteistönkauppa että kiinteistönkauppaa mahdollisesti edeltävä esisopimus edellyttää kirjallista muotoa ja myyjän ja ostajan, tai heidän edustajiensa, allekirjoitusta. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava sopimus kaikkien allekirjoittajien läsnäollessa. Sopimuksista tulee käydä ilmi luovutusta, kiinteistöä ja osapuolia koskevat tiedot. Esisopimuksessa on myös mainittava päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kiinteistönkauppaa koskevat ankarat muotovaatimukset, eivätkä kauppa tai siihen tähtäävä esisopimus ole sitovia, ellei niitä ole tehty muotomääräyksiä seuraten. Kyseiset muotovaatimukset vaikuttavat tarjouksen perumisen mahdollisuuteen ja peruminen onkin mahdollista, jollei tarjousta ole tehty virallisen esisopimuksen mukaisesti.

Esisopimuksella sovitaan kiinteistön kaupan tekemisestä. Kun kiinteistökaupasta on sovittu muotomääräysten mukaisella esisopimuksella, osapuolilla on mahdollisuus vaatia kanteella kaupan toteuttamista. Osapuolilla on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Sen sijaan tarjous, joka on annettu epävirallisesti, ei ole sitova antajaansa kohtaan ja tällainen tarjous onkin peruttavissa. Kuitenkin myös tällaisessa tilanteessa kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava toiselle kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kiinteistönkaupan lainmukaisista purkumahdollisuuksista säädetään erikseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa