Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja rakennusvirhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan kohteessa oleva virhe voidaan luokitella joko laatuvirheeksi, vallintavirheeksi tai oikeudelliseksi virheeksi. Rakennusvirheen katsotaan kuuluvan laatuvirheisiin.

Kiinteistössä katsotaan olevan laatuvirhe, mikäli kiinteistö ei vastaa sitä mistä on sovittu. Sopimus kiinteistön ominaisuuksista voi olla suullinen tai kirjallinen. Kyseessä ei ole siis laatuvirhe, mikäli on erikseen sovittu, että kaupan kohteena olevassa kiinteistössä on rakennusvirhe. Huomiota tulee siis kiinnittää virheen arvioinnissa siihen, mitä kohteen laadusta ja ominaisuuksista on kauppaa tehdessä sovittu myyjän ja ostajan välillä. Lisäksi kaikki tiedot mitä myyjä on antanut kiinteistöstä, missä muodossa tahansa, joilla on ollut vaikutusta kauppaan, otetaan huomioon virhearvioinnissa. Mikäli myyjä on ilmoittanut, että kiinteistön rakennustavassa ei ole virheitä, ostaja voi vedota laatuvirheeseen.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus kaupan kohteen ominaisuuksista. Myyjän tulisi siis omatoimisesti kertoa kiinteistöä koskevista seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan. On katsottu, että myyjän tulisi myös ilmoittaa seikoista, joista hänellä on perusteltu epäilys. Jos esimerkiksi kiinteistön ulkomuodon perusteella myyjällä on epäilys kiinteistön rakennustavassa olevasta viasta, tulee myyjän ilmoittaa tästä ostajalle tiedonantovelvollisuutensa nojalla ennen kaupan tekemistä. Mikäli myyjä jättää ilmoitusvelvollisuutensa täyttämättä, kohdetta rasittaa laatuvirhe.

Ostaja voi lisäksi vedota kaupan kohteena olevan kiinteistön laatuvirheeseen, mikäli ostaja on erehtynyt jostakin kiinteistön ominaisuutta koskevasta seikasta, joka vaikuttaa kaupasta päättämiseen, eikä myyjä oikaise tätä erehdystä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ostaja ei voi kuitenkaan vedota kiinteistössä olevaan rakennusvirheeseen, mikäli ostaja tiesi virheestä tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Myyjän tiedonantovelvollisuutta vastaavalla tavalla ostajalla on itsellään selonottovelvollisuus kaupan kohteesta. Jos ostajan olisi tullut havaita rakennusvirhe kiinteistön tarkastuksessa, ostaja ei saa vedota virheeseen. Mikäli myyjä on kuitenkin menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, ostaja voi vedota virheeseen siitäkin huolimatta, että hän olisi voinut havaita virheen tarkastuksessa.

Rakennusvirhe voi olla myös piilevä eli salainen virhe. Salainen virhe tarkoittaa sitä, että myyjä ja ostaja eivät kumpikaan ole olleet tietoisia virheestä, mutta kiinteistön laatu kuitenkin poikkeaa merkittävästi siitä, mitä kyseiseltä kiinteistöltä voitaisiin odottaa. Huomioitavaa on, että poikkeavuudelta edellytetään merkittävyyttä, eli vähäpätöisiin virheisiin ei voida vedota salaisena virheenä. 

Mikäli kiinteistössä on laatuvirhe, ostaja voi vaatia myyjältä hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai virheen ollessa olennainen kaupan purkua. Jos kuitenkin on kyse kiinteistössä olevasta salaisesta virheestä, ostaja voi vaatia vain hinnanalennusta tai kaupan purkua. 

Virheestä tulee ilmoittaa myyjälle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu ostajalle. Mikäli myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, sovelletaan vaatimuksen esittämiseen kymmenen vuoden takarajaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa