Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja petos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslain mukaan petoksesta tuomitaan se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. Kiinteistönkauppoihin liittyvät petokset ilmenevät useimmiten virheellisten tietojen antamisella ja tämän vaikutuksena kaupan tekemiseen. Rangaistuksena petoksesta voi seurata sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta, mutta törkeässä tekomuodossa enimmäisrangaistus nousee neljään vuoteen vankeutta. Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä petoksesta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

Petoksesta tuomitaan myös se, joka edellä mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa. Petoksen yritys on rangaistava. Oikeuskäytännössä virheellisesti naapurin metsäpalstan tilaan kuuluvaksi ilmoittanut myyjä tuomittiin rangaistukseen petoksesta, ja hänet velvoitettiin maksamaan korvausta ostajalle aiheuttamastaan vahingosta. 

 

 

Kiinteistökauppaan liittyvä petos ei automaattisesti johda kaupan purkautumiseen tai tarkoita sitä, etteikö kauppa voisi pysyä pätevänä voimassa. Kiinteistössä on maakaaren mukaan laatuvirhe, jos kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu, tai myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kiinteistössä on laatuvirhe myös, kun myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön, tai kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Petokselta edellytettävien tunnusmerkkien täyttyminen täyttää näin ollen lähes aina laatuvirheen olemassaololle asetetut edellytykset.

Ostajalla on kiinteistössä olevan virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen. Oikeus purkaa kauppa syntyy ainoastaan, mikäli virhe on olennainen. Ostajalla on lisäksi muussa kuin viimeksi mainitun virheen perusteella oikeus saada korvaus vahingostaan. Kiinteistön virheellisyys määräytyy sen mukaan, millainen kiinteistö on kauppaa tehtäessä. Ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä, mutta hänellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä. Ostajan on ilmoitettava virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Myyjä ei kuitenkaan vapaudu vastuusta, jos hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]