Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja perikunta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kirjallista muotoa on sovellettava myös kiinteistön määräosan ja määräalan sekä kiinteistöjen yhteisen alueen ja sen määräalan sekä yhteisalueosuuden luovutukseen. Kuolinpesä joutuu joskus realisoimaan omaisuutta, esimerkiksi myymään pesään kuuluvan kiinteistön. Kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä voi myydä omaisuutta, jos jakoa ei muuten saada tehtyä. Pesänselvittäjä tarvitsee myyntiin kaikkien osakkaiden suostumuksen, ellei käräjäoikeus ole hakemuksesta sallinut toimenpidettä. Jos kuolinpesä on pesänselvittäjän hallinnassa, yksittäinen osakas tai osakasryhmittymä ei voi pyytää myyntilupaa ohi pesänjakajan. Jos jäämistö ei ole pesänselvittäjän hallinnossa, osakkaat voivat yksimielisesti ja yhdessä luovuttaa jäämistöön kuuluvaa omaisuutta tai valtuuttaa jonkun henkilön sen tekemään. Edellä mainituissa tilanteissa kiinteistön kauppa vaatii aina maakaaren kirjallisen määrämuodon käyttämistä.

Kiinteistö voi kuulua perillisen perintöosuuden tai esineosuuden luovutukseen. Se, vaaditaanko luovutukseen kiinteistökaupan määrämuoto, riippuu seuraavista seikoista: Perillinen ja testamentinsaaja voivat perittävän kuoltua luovuttaa osuutensa pesään eli perintöosuutensa. Perintökaaren mukaan luovutus on tehtävä kirjallisesti. Vaikka kuolinpesään kuuluisikin kiinteää omaisuutta, luovutusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä edellä mainitussa maakaaren mukaisessa määrämuodossa, ei edes silloin kun jäämistöön kuuluu vain kiinteistö. Kyseessä on siis vain osuuden luovutus, ei kiinteän omaisuuden luovutus, sillä ennen jakoa ei voida varmuudella tietää, mitä kenenkin osakkaan osalle loppujen lopuksi tulee.

Esineosuuden luovutus on oikeustoimi, jolla perillinen luovuttaa perintöosaansa vastaavan osan jäämistöön kuuluvasta esineestä, esimerkiksi määräosan kiinteistöstä. Jos esineosuus luovutetaan muulle kuin pesän osakkaalle ja luovutuksen kohteena on kiinteää omaisuutta eli jos pesän osakas myy osuutensa kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä, on maakaaren mukainen määrämuoto pakollinen. Tällöin myös esineosuuden luovutusta koskevan valtakirjan tulee olla kirjallinen. Sääntö on eri osakkaiden keskinäisissä luovutuksissa. Perinnönjako voidaan toimittaa osittaisjakona esimerkiksi siten, että ensin jaetaan vain pesään kuuluva kiinteistö. Kun kiinteistön osalleen saanut osakas lunastaa koko kiinteistön muilta osakkailta omilla varoillaan, perinnönjaon muotovaatimus korvaa maakaaren kiinteistön luovutusta koskevan määrämuodon. Osittaiseen jakoon riittää siis perinnönjaon muoto, johon ei tarvita kaupanvahvistajaa. Lunastuksen on katsottu olevan osa jakoa eikä kiinteän omaisuuden luovutuksen muoto ole välttämätön. 

Jos kiinteistön luovutus tapahtuu perinnönjaon jälkeen, kyseessä on uusi saanto ja siihen sovelletaan maakaaren muotomääräystä silloinkin, kun oikeustoimi tehdään jako-osakkaiden kesken.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]