Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja myyjän oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjällä on kiinteistökaupassa monia velvollisuuksia, mutta myös lainsäädännön tasolla turvattuja oikeuksia. Myyjän oikeudet ilmenevät erityisesti keinoina reagoida ostajan sopimusrikkomuksiin kiinteistökaupassa. Kiinteistökaupan osapuolet voivat keskinäisellä sopimuksellaan poiketa myyjälle lain mukaan kuuluvista oikeuksista.

Myyjällä on ensinnäkin oikeus pidättyä kiinteistön hallinnan luovuttamisesta ostajan sopimusrikkomuksen perusteella. Tämä tarkoittaa, että myyjä saa jatkaa kiinteistön käyttöä tietyin rajoituksin. Kiinteistöstä ennen sovittua hallinnan luovutusajankohtaa saatava tuotto kuuluu myyjälle. Myyjä ei kuitenkaan saa hakata metsää tai ottaa maa-aineksia muuhun kuin myydyn kiinteistön kotitarvekäyttöön eikä perustaa kiinteistöön kohdistuvia erityisiä oikeuksia. Ostaja ei saa oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä niin, että myyjän edellä mainittujen tai sovittujen oikeuksien käyttö estyy.

Ostajan maksuviivästystilanteissa myyjällä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä sekä lisäksi vahingon korvaamista. Tämä on mahdollista, jos ostaja ei sovittuna aikana maksa kauppahintaa tai sen osaa taikka suorita muuta sovittua vastiketta. Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

Tietyissä tilanteissa myös kaupan purku saattaa tulla kyseeseen. Jos ostajan maksuviivästys on olennainen eikä hän suorita kauppahintaa kokonaan, myyjä saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta edellyttäen, että kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona. On kuitenkin huomattava, ettei myyjällä ole oikeutta saada vahingonkorvausta tai purkaa kauppaa, jos ostajan maksuviivästys on johtunut esteestä, jota ostaja ei voi kohtuudella välttää. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi lain säännökset sekä yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytys.

Myyjällä saattaa olla oikeus purkaa kiinteistökauppa myös niin sanotun ostajan ennakkoviivästyksen perusteella. Vaikka kauppahinta tai sen osa ei ole vielä erääntynyt maksettavaksi, myyjä saa ennakkoviivästystilanteissa purkaa kaupan, jos kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona. Purkamisen edellytyksenä on myös se, että ostaja on kaupan tekemisen jälkeen asetettu konkurssiin tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai että on muutoin ilmeistä, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan.

Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta purkaa kauppaa, jos maksamatta oleva kauppahinta ei ole määrältään olennainen tai jos siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus kohtuullisessa ajassa maksukehotuksen antamisen jälkeen. Jos kauppa puretaan, myyjällä on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan

Minilexin asiantuntevat lakimiehet vastaavat mielellään kiinteistökauppaa koskeviin kysymyksiisi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]