Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja lunastusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kaupan ehto, jonka mukaan myyjällä tai jollakin muulla on oikeus halutessaan lunastaa kiinteistö taikka jonka mukaan ostajalla on velvollisuus tarjota kiinteistö myyjän tai jonkun muun ostettavaksi ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle, ei ole pääsääntöisesti sitova. Lunastusoikeus voi kuitenkin olla pätevä lain tai valtioneuvoston antaman luvan perusteella. Lunastajana voi erityssäännösten nojalla tulla kyseeseen esimerkiksi valtio tai kunta. 

Lunastaa saadaan pääsääntöisesti, kun yleinen tarve sitä vaatii. Luvan lunastukseen myöntää valtioneuvosto hakemuksesta. Lunastusta ei saa panna toimeen, jos sama tarkoitus voidaan sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty. Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä, ja lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. 

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisen johdosta kunnan katsotaan tulevan kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 neliömetriä tai sitä vähemmän, ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso, ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, taikka myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei myöskään ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja kiinteistön toimialueen kirjaamisviranomaiselle. Päätös ja ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta, ja se on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle. Jos kunta laiminlyö ilmoituksen tekemisen, etuosto-oikeus menetetään.

Kun etuosto on loppuun saatettu, kunnan on korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen kiinteistöstä suorittanut. Kunnan on korvattava ostajalle myös kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset, sekä kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Kunnan on maksettava ostajan suorituksille niiden maksupäivästä lukien korkolain mukaista korkoa siltä osin, kuin ne ylittävät ostajan kiinteistöstä saaman tuoton tai muun taloudellisen hyödyn. Jos myydyn omaisuuden arvo on ostajan toimenpiteiden tai laiminlyöntien johdosta vähentynyt, kunnalla on oikeus saada tästä kohtuullinen korvaus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]