Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja kiinnitykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnitystä tarvitaan, kun kiinteistöä tai vuokraoikeutta halutaan käyttää velan vakuutena. Kiinnitys voi kohdistua kiinteistöön, sen määräalaan tai määräosaan, sekä tietyin edellytyksin vuokraoikeuteen. Kiinnityksen vahvistamisen edellytyksenä on lainhuudon tai vuokraoikeuden kirjaaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinteistöön kohdistuvat oikeudet ja rasitukset käyvät ilmi Maanmittauslaitokselta saatavasta rasitustodistuksesta.

Kiinnityksen oikeusvaikutukset alkavat kiinnityshakemuksen vireilletulopäivästä. Kiinnitys on voimassa toistaiseksi, kunnes se kuoletetaan. Kiinnitys saadaan kokonaan tai rahamäärältään osaksi kuolettaa kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella. Kiinnityspäätös voidaan purkaa tai kiinnitys julistaa mitättömäksi vain, jos kiinnityksen hakijan saanto kiinteistöön ei voi jäädä pysyväksi taikka jos kiinnitys perustuu väärennettyyn asiakirjaan tai se on muutoin saatu aikaan maakaaressa tarkoitetuissa olosuhteissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Todistukseksi kiinnityksestä annetaan joko kirjallinen tai sähköinen panttikirja, joka kiinteistöä pantattaessa luovutetaan edelleen panttivelkojalle. Panttivelkojalla on kiinteistön kaupasta ja omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta oikeus maksun saamiseen pantatusta kiinteistöstä. Kiinteistön ostajan onkin hyvä tarkastaa, ovatko kirjalliset panttikirjat jonkun muun kuin myyjän hallussa tai ovatko sähköiset panttikirjat kirjattuina muun kuin myyjän nimiin. Mikäli kiinteistön ostaja ei halua joutua vastuuseen kiinteistöön kohdistuvista panttioikeuksista, ei kauppoja kannata tehdä ennen panttikirjojen saamista tai velkojan kanssa niiden vapauttamisesta sopimista.

Panttioikeus kiinteistöön on pysyvä, vaikka panttioikeuden perustaja on ennen panttaushetkeä luovuttanut kiinteistön, jollei velkoja panttaushetkellä tiennyt eikä hänen pitänyt tietää kiinteistön luovutuksesta. Sama on voimassa, jos kiinteistön omistusoikeus on muutoin siirtynyt toiselle tai jos panttioikeuden perustajalla ei enää ollut oikeutta luovuttaa aikaisemmin vahvistettuun kiinnitykseen perustuvaa panttikirjaa. Velkoja ei voi vedota vilpittömään mieleensä, jos tieto kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä on ollut saatavissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä vähintään kuukautta ennen panttaushetkeä. Jos panttikirja on luovutettu velkojalle myöhemmin syntyvän saamisen vakuudeksi ja panttioikeuden perustajalla oli panttikirjan luovuttaessaan oikeus pantata kiinteistö, panttioikeus on pysyvä, jollei velkoja tiennyt eikä hänen pitänyt tietää omistajanvaihdoksesta ennen saamisen oikeusperusteen syntymistä. Sama on voimassa, jos velkoja oli panttikirjan saadessaan perustellussa vilpittömässä mielessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa