Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja kauppahinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppa on tehtävä maakaaressa säädettyä määrämuotoa noudattaen. Kauppakirja on siten tehtävä kirjallisesti, kaupan osapuolten tai heidän valtuuttamien edustajiensa on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan on vahvistettava se allekirjoittajien läsnäollessa. Vaihtoehtoisesti kiinteistön kaupan voi tehdä sähköisen kaupankäyntijärjestelmän kautta.

Kauppakirjasta on käytävä ilmi kiinteistön luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja, sekä kauppahinta ja muu vastike. Kauppahinnan ja muun vastikkeen merkitsemättä jättäminen on pätemättömyyteen johtava muotovirhe, joka voi tosin korjautua mikäli ostajalle myönnetään lainhuuto virheestä huolimatta. Kauppahinta maksetaan yleisimmin rahana, mutta se voi koostua myös joko kokonaan tai osittain muutakin vastikkeesta, vaikkapa toisesta kiinteistöstä. Vaikka myyjä ja ostaja olisivatkin sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty. Myyjä ei siis saa laillisesti perittyä "pimeää" osaa kauppahinnasta ja voi sen näin ollen menettää, mikäli ostaja ei sitä vapaaehtoisesti suorita. Kohtuutonta kauppahintaa voidaan oikeustoimilain nojalla poikkeuksellisesti sovitella.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kauppakirjassa voidaan sopia, että kauppa saadaan purkaa taikka että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai muu ehto on toteutunut. Jollei ostaja sovittuna aikana maksa kauppahintaa tai sen osaa taikka suorita muuta sovittua vastiketta, myyjällä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä ja vahingon korvaamista taikka, olennaisen virheen osalta, kaupan purkamista. Jos kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa