Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja ehdollinen tarjous

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppaa koskeva tarjous ei ole sitova, ellei sitä ole tehty kiinteistön kaupalta edellytetyssä määrämuodossa. Ehdollisessa tarjouksessa kaupan täyttämiselle on voitu asettaa jokin tulevaisuudesta riippuva ehto, kuten lainan saaminen. Mikäli toinen osapuoli kieltäytyy kaupan teosta ehdolliselle tarjoukselle asetetun ehdon täytyttyä, on tämän korvattava toiselle osapuolelle kaupan purusta aiheutuneet kustannukset. Sanottu koskee myös muuta kuin maakaaren määrämuodossa tehtyä sopimusta kiinteistön luovutuksesta.

Osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta tekemällä esisopimuksen, jossa kaupanteon edellytykseksi asetetaan jonkin edellytyksen täyttyminen. Säädetyssä määrämuodossa tehty esisopimus on osapuolten välillä sitova, ja osapuolella on oikeus kanteella vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Esisopimuksessa voidaan myös sopia erityisestä, sopimuksen purkavaa osapuolta kohtaavasta sopimussakosta. Jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole ennalta määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa