Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja edunvalvoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja 18 vuotta täyttänyttä, vajaavaltaiseksi julistettua henkilöä. Vajaavaltaisen taloudellisia asioita hoitaa edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojina ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa, ja täysi-ikäisen edunvalvojana henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt. Tuomioistuin tai holhousviranomainen voi määrätä useampia edunvalvojia ja tarvittaessa päättää tehtävien jaosta edunvalvojien kesken.

Vajaavaltaisella ei ole lähtökohtaisesti oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä, jollaisena kiinteistökauppaa voidaan tuskin koskaan pitää. Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa anna tai ole antanut siihen suostumustaan tai ellei hän itse täysivaltaiseksi tultuaan sitä hyväksy. Jos vajaavaltainen on tehnyt oikeustoimen ilman tarvittavaa edunvalvojan suostumusta, on sillä, jonka kanssa sopimus tehtiin, oikeus vetäytyä sopimuksesta niin kauan kuin sopimusta ei ole hyväksytty tai asianmukaisesti täytetty. Jos se, jonka kanssa oikeustoimi tehtiin, tiesi toisen osapuolen olevan vajaavaltainen, hänellä ei ole oikeutta vetäytyä sopimuksesta aikana, joka suostumuksen hankkimiselle on sovittu tai jonka sen saaminen kohtuudella kestää. Hän voi kuitenkin vetäytyä oikeustoimesta, jos hänellä oli aihetta olettaa, että vajaavaltaisella oli vajaavaltaisuudesta huolimatta oikeus sen tekemiseen. Vetäytymisestä on ilmoitettava vajaavaltaiselle tai hänen edunvalvojalleen.

Jos oikeustoimi, jonka vajaavaltainen on tehnyt ilman tarvittavaa suostumusta, ei tule sitovaksi, on kummankin osapuolen palautettava, mitä hän oikeustoimen perusteella on vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdollista, korvattava sen arvo.

Jos täysi-ikäinen on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan, tuomioistuin voi rajoittaa hänen toimintakelpoisuuttaan päättämällä, että hän voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai vallita tiettyä omaisuuttaan ainoastaan yhdessä edunvalvojan kanssa, hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä tiettyjä oikeustoimia tai oikeutta vallita tiettyä omaisuuttaan, taikka hänet julistetaan vajaavaltaiseksi. Toimintakelpoisuudeltaan rajoitetun henkilön kanssa sopimuksen tekemiseen vaaditaan näin ollen lähtökohtaisesti aina edunvalvojan suostumus, oli kyse sitten päämiehen ja edunvalvojan yhteisestä suostumuksesta tai edunvalvojasta yksin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa