Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja edunvalvoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja 18 vuotta täyttänyttä, vajaavaltaiseksi julistettua henkilöä. Vajaavaltaisen taloudellisia asioita hoitaa edunvalvoja. Lisäksi edunvalvonta voi koskea henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tuomioistuimen päätöksellä. Alaikäisen edunvalvojina ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa, ja täysi-ikäisen edunvalvojana henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt. Tuomioistuin tai holhousviranomainen voi määrätä useampia edunvalvojia ja tarvittaessa päättää tehtävien jaosta edunvalvojien kesken.

Vajaavaltaisella ei ole lähtökohtaisesti oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisi, minkä lisäksi vajaavaltaisella on oikeus määrätä itse työllään ansaitsemastaan omaisuudesta. Muiden oikeustoimien osalta vajaavaltaisen edustajana toimii hänen edunvalvojansa. Kiinteistökaupan osalta on kuitenkin säädetty, että edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta luovuttaa tai hankkia kiinteää omaisuutta. Näin ollen kiinteistökaupan osalta edunvalvojan tulee hakea holhousviranomaisen, eli Digi- ja väestötietoviraston, lupaa. Holhousviranomainen voi myöntää luvan, jos oikeustoimi, johon lupaa haetaan, on päämiehen edun mukainen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Oikeustoimi, jonka edunvalvoja on tehnyt ilman tarvittavaa lupaa, ei lähtökohtaisesti sido päämiestä, ellei holhousviranomainen hyväksy sitä jälkeenpäin edunvalvojan hakemuksesta. Mahdollisista vahingonkorvausvelvollisuuksista pätemättömän kaupan johdosta säädetään erikseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa