Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ilman lainhuutoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppa tarkoittaa kiinteistön, sen määräalan tai määräosan vastikkeellista luovutusta. Kun kiinteistön luovutuskirja eli kauppakirja on allekirjoitettu, alkaa kuuden kuukauden määräaika, jolloin uuden omistajan tulee hakea kiinteistölle lainhuutoa. Kiinteistön luovutuksen yhteydessä tulee uuden omistajan maksaa myös varainsiirtoveroa. Lainhuutoa kannattaa hakea määräajassa, sillä jos näin ei tehdä, omistaja voidaan velvoittaa hakemaan lainhuuto uhkasakon nojalla. 

Suomen laissa on säädetty yleinen lainhuudatusvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että jokainen on velvollinen hakemaan kiinteistön tai sen määräosan tai määräalan saannolleen lainhuudon. Lainhuudolla tarkoitetaan sitä, että kiinteistön omistusoikeus rekisteröidään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on julkinen rekisteri, johon kirjataan kiinteistöjen omistajatiedot eli lainhuudot, kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset sekä siihen kohdistuvat erityiset oikeudet, kuten vuokraoikeudet. 

Lainhuudon kirjaamisella on keskeisiä oikeusvaikutuksia. Omistaja ei esimerkiksi voi hakea kiinteistölleen kiinnityksiä tai käyttää sitä velkansa vakuutena, mikäli ei ole lainhuudattanut kiinteistöään. Jos kiinteistön saantokirjassa eli esimerkiksi kauppakirjassa on jokin muotovirhe, tuohon virheeseen ei voida vedota enää sen jälkeen, kun kauppakirjan perusteella on myönnetty lainhuuto tai lainhuutohakemus on jätetty lepäämään. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Erityisen tärkeä kiinteistön lainhuudatuksen oikeusvaikutus tulee ilmi sellaisessa tilanteessa, jossa myyjä on luovuttanut saman kiinteistön kahteen kertaan eri tahoille. Kyse on kaksoisluovutustilanteesta ja se liittyy lainhuudatukseen siten, että se luovutuksensaaja eli kauppatilanteessa ostaja, joka hakee lainhuutoa ensin, saa suojan saannolleen. Voi siis käydä niin, että myöhempi ostaja saa suojan saannolleen, jos hakee lainhuutoa ennen aiempaa ostajaa. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin, ettei myöhempi ostaja ole tiennyt eikä hänen ole pitänytkään tietää aiemmasta kauppatapahtumasta. 

Mikäli saannot on tehty eli kauppakirjat allekirjoitettu esimerkiksi peräkkäisinä päivinä ja niille molemmille haetaan lainhuutoa samana päivänä, aiemmin tehty luovutus on lähtökohtaisesti etusijalla. 

Kiinteistön kauppa on siis mahdollista tehdä ilman lainhuudon hakemista, mutta lainhuudatusvelvollisuuden rikkomisella voi olla omistajalle hyvinkin merkittäviä ja negatiivisia seuraamuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa