Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan sopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan sopimuksen purkaminen tarkoittaa sitä, että sopimusta edeltänyt tila palautetaan osapuolten välille. Osapuolet palauttavat siis toisilleen suorittamansa suoritukset. Käytännössä siis kiinteistön myyjä saa myymänsä kiinteistön takaisin, kun taas ostaja saa maksamansa kauppahinnan takaisin. Lisäksi osapuolten on suoritettava korvausta, jos he ovat saaneet kiinteistöstä tai sen hoidosta merkittävää tuottoa tai hyötyä. Lisäksi kauppahinnalle on maksettava korkolain mukaista korkoa. Sopimuksen purkaminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu erikseen kauppakirjassa ja/tai kiinteistökaupassa on tehty olennainen sopimusrikkomus.

Kiinteistönkaupan kauppakirjassa voidaan sopia kaupan purkavasta ehdosta, esimerkiksi siitä, että kauppa purkaantuu, jos ostaja ei maksa kauppahintaa sovitussa ajassa tai jos kiinteistölle ei saada rakennuslupaa. Purkavat ehdot voidaan sopia molempia tai vain toista osapuolta sitovaksi.

Ostajalla on lain nojalla oikeus purkaa kiinteistökauppa, jos kaupassa tai kaupan kohteessa ilmenee kaupanteon jälkeen olennainen virhe. Virhe voi koskea niin laatu-, vallinta- tai oikeudellista virhettä. Lisäksi ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjä on vahingoittanut tai käyttänyt oikeudettomasti kiinteistöä kaupanteon jälkeen, myyjä ei ole täyttänyt kauppaan kuuluvaa suoritusvelvollisuuttaan tai myyjä on viivästynyt kiinteistön hallinnan luovutuksessa eikä ostaja enää ota kiinteistöä vastaan. Myös kaikkia näitä asioita koskee sopimusrikkomuksen olennaisuus. Ostaja voi vaatia sopimuksen purkamisen lisäksi vahingonkorvausta.

Myyjällä on lähtökohtaisesti oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei sovittuna aikana maksa kauppahintaa tai suorita muuta sovittua vastiketta, ja viivästys on olennainen. Lisäksi kauppakirjassa tulee olla maininta, että kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona. Lisäksi myyjällä on oikeus kaupan purkuun, vaikka kauppahinta tai sen olennainen osa ei olisi vielä erääntynyt, jos kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona ja jos on ilmeistä, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan. Lisäksi myyjällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta.

Esitti purkuperusteen kumpi osapuoli tahansa, purkuperusteeseen on vedottava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu. Purkuoikeuden voi kuitenkin menettää, jos ei vetoa kiinteistöä koskevaan virheeseen kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisen jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]