Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan sopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Kiinteistökaupan sopimuksen purkaminen tarkoittaa sitä, että sopimusta edeltänyt tila palautetaan osapuolten välille sopimusrikkomuksen vuoksi. Osapuolet palauttavat siis toisilleen suorittamansa suoritukset. Käytännössä siis kiinteistön myyjä saa myymänsä kiinteistön takaisiin, kun taas ostaja saa maksamansa kauppahinnan takaisin. Sopimuksen purkaminen on kuitenkin mahdollista vain, jos sopimusrikkomus on niin merkittävä, että hinnan alennus ei tule kysymykseen. Ostaja voi vaatia sopimuksen purkamisen lisäksi vahingonkorvausta kärsimistään vahingoistaan.

Ostaja saa purkaa kiinteistökaupan, mikäli kiinteistö ei olennaisesti vastaa laadultaan sitä, mistä on sovittu. Kauppa voidaan purkaa myös, jos myyjä on antanut kiinteistön käyttömahdollisuudesta tai kaavasta virheellistä tietoa, minkä vuoksi ostaja ei voi käyttää sitä olennaisesti siihen tarkoitukseen, mitä varten hän on sen ostanut. Myös myyjän kiinteistön luovutuksen viivästyminen oikeuttaa purkuun, jos viivästyminen on merkittävä. Näihin purkumahdollisuuksiin sisältyy aina arvio siitä, että onko virhe niin oleellinen, että se oikeuttaa kaupan purun. Kaupan voi kuitenkin purkaa käytännössä aina, jos kiinteistöä rasittaa oikeudellinen virhe, ellei se ole hyvin mitätön. Oikeudellinen virhe tarkoittaa käytännössä sitä, että kiinteistön myyjä ei omista kiinteistöä tai että hänen omistusoikeutensa on puutteellinen tai kyseenalaistettu.

Ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan vain, jos hän pystyy palauttamaan kiinteistön myyjälle. Jos kiinteistön arvo on alentunut ostajasta johtuvasta syystä, hän on velvollinen suorittamaan arvon alentumista vastaavan korvauksen myyjälle. Ostaja voi joutua maksamaan myös korvauksia saamastaan hyödystä, jos kiinteistö on ollut hänen hallinnassaan pitkään.

Myyjä saa myös purkaa kaupan, jos ostajan ei maksa kauppahintaa. On hyvin yleistä, että kauppasopimuksessa sovitaan ylimääräisistä purkuperusteista. Myyjä voi myös kauppasopimuksessa pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Esitti purkuperusteen kumpi osapuoli tahansa, purkuperusteeseen on vedottava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu. Purkuoikeuden voi kuitenkin menettää, jos ei vetoa virheeseen kohtuullisessa ajassa havaittuaan sen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa