Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan sitovat ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökauppaa säännellään maakaaressa ja sitä koskevat tietyt varsinaiset muotosäännökset. Tämä tarkoittaa sitä, että laissa säädetyn määrämuodon noudattaminen on oikeustoimen, eli tässä kiinteistönkaupan, pätevyyden edellytys. Tietyistä kiinteistönkaupan ehdot ovat pakottavia lain nojalla, jolloin niistä ei voi sopia toisin. Muilta osin kiinteistönkauppaa, kuten muitakin sopimuksia, koskee kuitenkin sopimusvapaus. Jotta kaupassa osapuolten keskenään sopimat ehdot olisivat sitovia, on ne kirjattava kauppakirjaan.

Keskeinen kiinteistönkaupan pätevyyteen vaikuttava ehto on kauppakirjan muoto. Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän laillisesti valtuuttamansa asiamiehen on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kiinteistön kauppa voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös sähköisesti kaupankäyntijärjestelmässä. Kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike. Kauppa on sitova ainoastaan silloin, kun se on tehty edellämainitulla, lain mukaisella tavalla. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty.

Laissa on määrätty tietyistä tilanteista, jolloin kauppa saadaan purkaa ostajan tai myyjän toimesta. Lisäksi kauppakirjassa voidaan sopia ehdoista, jolloin kauppa saadaan purkaa jollakin muulla perusteella. Kauppakirjassa voidaan myös sopia, että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes ostaja on maksanut kauppahinnan tai kun jokin muu ehto on toteutunut. Kaupan purkava tai lykkäävä ehto on voi olla kuitenkin voimassa enintään 5 vuotta kaupanteosta, jollei voimallaololle ole sovittu lyhyempää aikaa. Viitta vuotta pidempää voimassaoloaikaa ei voida pätevästi sopia.

Laissa on määrätty tietyistä ehdoista, jotka eivät joka tapauksessa ole sitovia kiinteistän kauppaa tehdessä, sillä ne ovat lainvastaisia. Näitä ehtoja ovat:

1) ehto, jonka mukaan myyjällä tai jollakin muulla on oikeus halutessaan lunastaa kiinteistö, tai jonka mukaan ostajalla on velvollisuus tarjota kiinteistö myyjän tai jonkun muun ostettavaksi ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle;

2) ehto, joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen, pantata kiinteistö, sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta kiinteistöön, tai muutoin näihin verrattavalla tavalla oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä;

3) ehto, joka rajoittaa myyjän tai hänen edeltäjänsä vastuuta saannonmoitteesta; sekä

4) ehto, joka rajoittaa ostajan henkilökohtaista vapautta tai joka on muutoin sopimaton, tai jonka noudattaminen on lainvastaista.

Kauppakirjassa saadaan kuitenkin sopia ehdosta, jonka mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kiinteistöä rakentamattomana edelleen tai määrättyä kauppahintaa korkeammasta hinnasta. Kohtuutonta ehtoa voidaan sovitella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]