Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan sitovat ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökauppaa sitovat tietyt muodollisuusvaatimukset. Jotta kaupassa sovittavat ehdot olisivat osapuolia sitovia, on ne kirjattava kauppakirjaan, eivätkä ne saa olla lainvastaisia.

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän laillisesti valtuuttamansa asiamiehen on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kiinteistön kauppa voidaan tehdä myös sähköisesti kaupankäyntijärjestelmässä.

Kauppakirjasta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1) luovutustarkoitus;

2) luovutettava kiinteistö;

3) myyjä ja ostaja;

4) kauppahinta ja muu vastike.

Kauppa on sitova ainoastaan silloin, kun se on tehty edellämainitulla, lain mukaisella tavalla. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty.

Laissa on määrätty tietyistä tilanteista, jolloin kauppa saadaan purkaa ostajan tai myyjän toimesta. Lisäksi kauppakirjassa voidaan osapuolia sitovasti sopia ehdoista, jolloin kauppa saadaan purkaa jollakin muulla perusteella. Kauppakirjassa voidaan myös sopia, että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes ostaja on maksanut kauppahinnan tai kun muu ehto on toteutunut. Jotta ehdot olisivat kaupan osapuolia sitovia, tulee ne kirjata kauppakirjaan. Ehdot ovat voimassa ainoastaan viisi vuotta kaupantekopäivästä, jollei ehdon voimassaololle ole merkitty kauppakirjaan lyhyempää aikaa.

Laissa on määrätty tietyistä ehdoista, jotka eivät joka tapauksessa ole sitovia kiinteistän kauppaa tehdessä, sillä ne ovat lainvastaisia. Näitä ehtoja ovat:

1) ehto, jonka mukaan myyjällä tai jollakin muulla on oikeus halutessaan lunastaa kiinteistö, tai jonka mukaan ostajalla on velvollisuus tarjota kiinteistö myyjän tai jonkun muun ostettavaksi ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle;

2) ehto, joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen, pantata kiinteistö, sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta kiinteistöön, tai muutoin näihin verrattavalla tavalla oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä;

3) ehto, joka rajoittaa myyjän tai hänen edeltäjänsä vastuuta saannonmoitteesta; sekä

4) ehto, joka rajoittaa ostajan henkilökohtaista vapautta tai joka on muutoin sopimaton, tai jonka noudattaminen on lainvastaista.

Kauppakirjassa saadaan kuitenkin sopia ehdosta, jonka mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kiinteistöä rakentamattomana edelleen tai määrättyä kauppahintaa korkeammasta hinnasta.

Kohtuuttomasta ehdosta voidaan sovitella. Jos haluat lisätietoa osapuolia sitovista ehdoista kiinteistökaupassa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa