Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkuoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan purkuoikeus on tietyin edellytyksin sekä myyjällä että ostajalla. Kaupan purkamisella tarkoitetaan sitä, että ennen kauppaa vallinnut tilanne palautetaan ennalleen. Käytännössä myyjä antaa ostajalle takaisin tämän maksaman kauppahinnan korkoineen, ja ostaja puolestaan palauttaa myyjälle ostamansa kiinteistön. 

Ostajalla on oikeus purkaa kiinteistön kauppa ensinnäkin, jos kaupan kohteessa on virhe. Virheet luokitellaan laatuvirheisiin, vallintavirheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Virhe voi lyhyesti sanottuna koskea joko kiinteistön fyysisiä ominaisuuksia, kiinteistöstä kerrottua virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai se voi rajoittaa ostajan mahdollisuutta käyttää kiinteistöä. Ostajalla on lisäksi oikeus purkaa kiinteistökauppa, jos myyjä ei ole luovuttanut kiinteistön hallintaa ostajalle sovittuna ajankohtana, myyjä on vahingoittanut tai käyttänyt oikeudettomasti kiinteistöä sen luovutuksen jälkeen, tai jos myyjä ei ole täyttänyt muuta suoritusvelvollisuuttaan. Jotta ostajalla olisi purkumahdollisuus, virheeltä tai muulta sopimusrikkomukselta edellytetään olennaisuutta. Olennaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa virheen vaikutus asumiseen, kauppahinta, myyjän tietoisuus virheestä sekä viivästystapauksessa viivästyksen kesto. Lisäksi viivästystapauksessa edellytetään, ettei ostaja ota kiinteistöä vastaan. Ostaja ei voi kuitenkaan purkaa kauppaa, jos hän ei voi palauttaa kiinteistöä takaisin myyjälle.

Myyjällä on puolestaan oikeus purkaa kauppa, mikäli kauppakirjaan on otettu omistuksenpidätysehto. Omistuksenpidätysehto tarkoittaa sitä, että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai jokin muu sovittu ehto on täyttynyt. Mikäli ostaja ei sovittuna ajankohtana maksa kauppahintaa tai suorita muuta sovittua vastiketta, myyjä saa purkaa kaupan. Sama oikeus myyjällä on, mikäli tiettyjen seikkojen vuoksi on ilmeistä jo ennen kauppahinnan erääntymistä, ettei ostaja eräpäivään mennessä kykene suorittamaan kauppahintaa. Kyse on tällöin ostajan ennakkoviivästyksestä. Ostaja on voitu esimerkiksi asettaa konkurssiin tai todeta ulosmittauksessa varattomaksi. Purkuoikeuden syntymiseksi, muussa kuin ennakkoviivästystä koskevassa tapauksessa, edellytetään kauppahinnan maksamisen olennaista viivästymistä. Jos viivästys kuitenkin johtuu ostajasta riippumattomasta seikasta, esimerkiksi maksuliikenteen keskeytyksestä, myyjä ei saa purkaa kauppaa. Kauppakirjassa voidaan myös erikseen sopia, että kauppa voidaan purkaa muulla kuin jollain edellä mainitulla perusteella.

Koska kaupan purkaminen edellyttää sopimusrikkomuksen olennaisuutta, on yleisempää, että oikeuskeinona käytetään purkamisen sijasta hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Ostajan tulee nostaa kanne kaupan purusta 10 vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta. Virheestä, jonka ostaja on kohteessa havainnut, tulee ilmoittaa myyjälle kuitenkin kohtuullisessa ajassa. Tarkemmissa kiinteistökaupan purkua koskevissa tilanteissa on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]