Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purku ja lainhuuto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omistusoikeus kiinteistöön kirjataan myöntämällä saannolle lainhuuto. Jokainen on velvollinen hakemaan kiinteistön taikka sen määräosan tai määräalan saannolleen lainhuudon. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan tekemisestä, jollei laissa toisin säädetä.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos hän voi palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle. Kauppaa ei lisäksi saa purkaa, ellei sitä koskevaa kannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kiinteistökauppa puretaan, on ostajan luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on puolestaan palautettava saamansa kauppahinta ostajalle. Kaupan osapuoli saa pidättyä omasta palautuksestaan, kunnes toinen sopijapuoli täyttää oman velvollisuutensa sekä maksaa korvauksen ja koron, jotka tämä on velvollinen suorittamaan, tai asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden suorittamisesta.

Jos kiinteistökauppa puretaan ennen kuin ostaja on hakenut lainhuutoa kuuden kuukauden sisällä luovutuskirjan tekemisestä, ei muutoksia ole tehtävä. Jos kauppa taas puretaan sen jälkeen, kun ostaja on jo ehtinyt hakea kiinteistölle lainhuudon, on kiinteistön myyjän kaupan purettaessa tehtävä puolestaan uusi lainhuudatusmenettely.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa