Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkamisen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kiinteistön kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle. Vastavuoroisesti myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle. Myyjän on myös maksettava palautettavalle kauppahinnalle korkoa.

Mikäli ostaja on saanut kiinteistöstä merkittävää tuottoa tai hyötyä, hänen on maksettava siitä korvaus myyjälle. Esimerkiksi kiinteistöstä saadut vuokratulot voidaan laskea merkittäväksi tuotoksi. Myyjän tulee puolestaan suorittaa ostajalle kohtuullinen korvaus kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista sekä sellaisista hyödyllisistä kustannuksista, jotka ovat lisänneet kiinteistön arvoa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ostajalla on lisäksi oikeus kohtuullisessa ajassa viedä pois kiinteistöltä rakentamansa rakennukset ja hankkimansa laitteet. Edellytyksenä laitteiden pois viennille kuitenkin on, ettei niiden irrottaminen vahingoita kiinteistöä tai estä sen normaalia käyttöä. Ostaja ei siten esimerkiksi saa irrottaa lämmitys- tai sähkölaitteistoa, jonka puuttuminen estää kiinteistön tavanomaisen käytön.

Kaupan kumpikin osapuoli saa pidättyä omasta palautuksestaan, kunnes toinen osapuoli on täyttänyt asianmukaisesti omat velvoitteensa ja maksanut velvollisuutensa mukaisesti korvaukset ja koron tai ainakin asettanut hyväksyttävän vakuuden niiden maksamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa