Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkaminen maksamattoman kauppahinnan vuoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjällä on oikeus purkaa kiinteistön kauppa tietyin edellytyksin silloin, kun ostaja ei täytä velvollisuuttaan, eli suorita sovittua kauppahintaa tai muuta vastiketta myyjälle. Tällöin puhutaan ostajan viivästyksestä. Maakaaren mukaan, jos ostaja ei sovittuna aikana maksa kauppahintaa tai sen osaa taikka suorita muuta sovittua vastiketta, myyjällä on ensisijaisesti oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä ja vahingon korvaamista. Jos viivästys on kuitenkin olennainen eikä ostaja suorita kauppahintaa kokonaan, myyjä saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta, jos kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona.

Jos kuitenkin ostajan maksuviivästys johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää, myyjällä ei ole oikeutta purkaa kauppaa tai saada edes vahingonkorvausta. Myyjällä on kuitenkin oikeus saada viivästyskorkoa sen mukaan, kuin korkolaissa säädetään.

Myyjällä on oikeus purkaa kiinteistön kauppa myös ostajan ennakkoviivästyksen perusteella. Vaikka kauppahinta tai sen osa ei olisi vielä erääntynyt maksettavaksi, myyjällä on oikeus kuitenkin purkaa kauppa, jos kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona ja, jos ostaja on kiinteistökaupan tekemisen jälkeen asetettu konkurssiin, tai ostaja on kaupan tekemisen jälkeen todettu ulosmittauksessa varattomaksi taikka muutoin on ilmeistä, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta purkaa kauppaa ostajan ennakkoviivästyksen perusteella, jos maksamatta oleva kauppahinta ei ole määrältään olennainen tai jos siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus kohtuullisessa ajassa maksukehtouksen antamisen jälkeen. Jos kauppa puretaan, myyjällä on oikeus saada korvausta vahingostaan.

Jos kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava ostajalle saamansa kauppahinta. Kaupan purkautuessa ostajalla ja myyjällä on myös muita oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa