Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppaa koskevista asioista säädetään maakaaressa. Kiinteistössä oleva virhe voi olla laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe. Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen, tai jos virhe on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan. Käytännössä tuomioistuimet tuomitsevat kiinteistön kaupan puretuksi silloin, kun kiinteistön korjauskustannukset ovat kauppahintaan nähden merkittävät. Virheen olennaisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon esimerkiksi kauppahinta, rakennuksen ikä, myyjän tietoisuus virheestä, virheen vaikutus asumiseen, terveyshaitta ja ostajan asema.

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt havaita se. Jos ostaja ei ilmoita laatuvirheestä myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen. Ostajalla ei ole oikeutta vedota sellaiseen laatuvirheeseen, jonka hän olisi voinut havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkastaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Osta ja ei saa vedota myöskään sellaiseen seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos myyjä on kaupan tekemisen jälkeen laiminlyönyt kiinteistön asianmukaisen hoidon, oikeudettomasti käyttänyt kiinteistöä tai muutoin vahingoittanut sitä, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen tai virheen ollessa olennainen, oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan. Sama oikeus ostajalla on silloin, jos myyjä on kaupan tekemisen jälkeen oikeudettomasti perustanut kiinteistöä rasittavan panttioikeuden tai muun erityisen oikeuden. Jos myyjä ei täytä kiinteistön kauppaan liittyvää rakennusvelvollisuutta tai muuta suoritusvelvollisuutta, ostajalla on oikeus tällöinkin hinnanalennukseen tai kaupan purkamiseen, jos sopimusrikkomus on olennainen koko kaupan kannalta. Lisäksi ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan. Myös myyjällä on tietyissä tilanteissa oikeus purkaa kiinteistön kauppa. Lisätietoa myyjän purkuoikeudesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

Jos kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle. Jos ostaja on saanut kiinteistöstä merkittävää tuottoa tai hyötyä, hänen on maksettava siitä korvaus myyjälle. Myyjän on suoritettava ostajalle kohtuullinen korvaus kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista sekä sellaisista hyödyllisistä kustannuksista, jotka ovat lisänneet kiinteistön arvoa. Myyjän on lisäksi maksettava kauppahinnalle korkolain mukaista korkoa. Ostajalla on oikeus kohtuullisessa ajassa viedä pois kiinteistöltä rakentamansa rakennukset ja sellaiset hankkimansa laitteet, jotka eivät ole kiinteistön tavanomaisen käytön kannalta välttämättömiä tai joiden irrottamisesta ei aiheudu huomattavaa vahinkoa kiinteistölle.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos hän voi palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle. Ostaja, joka on perustanut kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden taikka jonka toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi kiinteistön arvo on alentunut, saa purkaa kaupan vain, jos hän maksaa arvon alentumista vastaavan korvauksen myyjälle. Jos kiinteistöä rasittaa ostajan perustama panttioikeus, ostaja saa purkaa kaupan vain maksettuaan myyjälle sen, mikä voidaan panttioikeuden nojalla periä kiinteistöstä. Kauppaa ei saa purkaa, ellei sitä koskevaa kannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu. 10 vuoden aikaraja ei kuitenkaan estä ostajaa vetoamasta oikeuksiinsa, jos hänen saantonsa on julistettu tehottomaksi.

Jos mietit, onko sinulla kiinteistössä olevan virheen tai esimerkiksi myyjän viivästyksen vuoksi oikeus purkaa kiinteistön kauppa, ota rohkeasti yhteyttä Minilexiin. Me neuvomme kaikissa kiinteistön kauppaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]