Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan oikaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupassa oikaisulla viitataan virheen korjaamiseen. Kiinteistönkaupassa on virhe, jos ostajalla on virheellinen käsitys, jostain kiinteistön ominaisuudesta ja myyjä on jättänyt tämän käsityksen oikaisematta. Virheellisen käsityksen on täytynyt vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön. Virheellinen käsitys on myös voinut olla seikka, joka estää ostajaa käyttämästä tai vallitsemasta kiinteistöä aiotulla tavalla.

Kiinteistön kaupan muotovirheeseen perustuva pätemättömyys voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä. Kauppa ei kuitenkaan välttämättä ole pätemätön, vaikka jokin tai ehto kauppakirjassa ei vastaa sitä, mitä osapuolet ovat tarkoittaneet. Jokin seikka on voitu erheessä kirjoittaa väärin kauppakirjaan. Tällöin on mahdollista tulkinnalla oikaista virhe vastaamaan sitä mitä osapuolet ovat alun perin tarkoittaneet.

Myyjä ei yleensä vastaa siitä, sopiiko kiinteistö ostajan yksilöllisiin mieltymyksiin ja soveltuuko se ostajan aikomaan erityiseen käyttöön. Mutta eri asia kuitenkin on, jos myyjä on salannut ostajalta joitakin merkityksellisiä seikkoja, joiden hän tiesi vaikuttavan ostajan päätöksentekoon. Tällöin myyjän tulisi oikaista virhe ja kertoa ostajalle tosiasiat. Jos näin ei tapahdu kaupassa on virhe. Jos kiinteistössä on virhe myyjän laiminlyönnin vuoksi, jolloin hän on laiminlyönyt oikaista ostajan virheellisen käsityksen, ostaja voi vaatia tällöin hinnanalennusta, tai jos virhe on olennainen vaatia kaupan purkua. Ostajalla on lisäksi oikeus saada vahingonkorvausta vahingostaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Luotettavuuden vuoksi kiinteistökaupan asiavirheet on syytä korjata mahdollisimman nopeasti. Kirjaamisviranomainen voi oikaista virheen itseoikaisumenettelyssä eräin edellytyksin. Jos esimerkiksi kirjaamisviranomaisen ratkaisu perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärän lain soveltamiseen, niin kirjaamisviranomainen voi poistaa virheellisen ratkaisunsa ja käsitellä asian uudelleen. Asiavirheen korjaamiseen on kuitenkin kuultava kaupan osapuolia.

Teknisen virheen korjaamisessa on kyse virheellisen ratkaisun poistamisessa ja asian uudelleen ratkaisemisessa tai muusta muuttamisesta. Virheen korjaaminen on muutoksenhakuun nähden vaihtoehtoinen ratkaisu. Muutoksenhaku ei kuitenkaan estä asian itseoikaisua. Kirjaamisviranomainen voi silti korjata asiavirheen tai kirjoitusvirheen myös silloinkin, kun valitus tai ylimääräinen muutoksenhaku on vireillä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa