Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan esisopimus ja varsinainen kauppakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan esisopimus tarkoittaa alustavaa sopimusta kiinteistön kaupasta. Esisopimuksen avulla osapuolet haluavat usein varmistaa toistensa sitoutumisen kauppaan tilanteessa, jossa lopullisen kaupan tekeminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista. Esisopimus saattaa tulla esimerkiksi silloin kyseeseen, kun alueen kaavoitus tai kaupan rahoitusjärjestelyt ovat kesken. Lisäksi saattaa olla epätietoisuus siitä, tuleeko kunta käyttämään etuosto-oikeuttaan kiinteistöön.

Sekä kiinteistökaupan esisopimus että varsinainen kauppakirja on tehtävä samoja maakaaren määrämuotoja noudattaen. Sekä esisopimus että varsinainen kauppakirja on siis tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolien on allekirjoitettava se. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Esisopimuksesta ja kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta ja muu vastike. Jos kauppakirjaa tai esisopimusta ei tehdä edellä kuvatulla tavalla, se ei ole sitova.

Esisopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinta ja muu vastike voidaan kuitenkin jättää myöhemmin sovittaviksi esisopimuksessa mainittujen perusteiden mukaisesti. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä.

Kummallakin osapuolella on oikeus esisopimuksessa määrätyn ajan kuluessa vaatia kanteella toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi, jos myyjä on esisopimuksesta huolimatta luovuttanut kiinteistön jollekin toiselle, on esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä.

Eli ennen kiinteistön kauppaa osapuolet tekevät usein esisopimuksen, jolla sovitaan tulevasta kiinteistön kaupasta. Esisopimuksella voidaan varmistaa molemminpuolinen sitoutuminen kiinteistön kauppaan. Kiinteistön kaupan esisopimus on osapuolia sitova, mutta sitovuuden edellytyksenä on se, että esisopimus tehdään kiinteistön kaupan muotosäännöksiä noudattaen. Tämä vaatimus on asetettu siksi, että kauppakirjan määrämuotoa voitaisiin muutoin esisopimuksen avulla kiertää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa