Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan esisopimuksella tarkoitetaan alustavaa sopimusta kiinteistön kaupasta. Esisopimuksen avulla kaupan osapuolet voivat varmistaa toistensa sitoutumisen kauppaan silloin, kun kaupan tekeminen ei syystä tai toisesta ole heti mahdollista. Esisopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos alueen kaavoitus ei ole vielä valmis tai kaupan rahoitusjärjestely ei ole varmaa.

Esisopimus on tehtävä samalla tavalla kuin varsinainen kauppakirjakin. Esisopimus on siis tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Esisopimuksesta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, ostajan ja myyjän tiedot sekä kauppahinta ja muu vastike. Jos esisopimukselta ei vaadittaisi samoja muotomääräyksiä kuin varsinaiselta kauppakirjalta, voitaisiin kiinteistökaupan määrämuotoa kiertää.

Esisopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinta ja muu vastike voidaan kuitenkin jättää myöhemmin sovittaviksi esisopimuksessa mainittujen perusteiden mukaisesti. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä.

Esisopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia, mutta esisopimuksessa voidaan myös sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Jos esisopimus sitoo molempia osapuolia, voi kumpi tahansa vaatia toista osapuolta tekemään kaupan. Mikäli toinen osapuoli kieltäytyy tekemästä kauppaa, on toisella osapuolella oikeus kanteella vaatia kaupan tekemistä esisopimuksessa mainituin ehdoin. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi on syytä huomata, että jos kiinteistö luovutetaan esisopimuksesta huolimatta jollekin toiselle, on esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä.

Esisopimus voi olla myös yksipuolisesti sitova. Yksipuolisesti sitova esisopimus velvoittaa ainoastaan toista osapuolta, kun taas toinen osapuoli saa valita, haluaako hän tehdä kaupan vai ei. Yksipuolisesti sitova esisopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vuokralaiselle annetaan oikeus lunastaa vuokra-alue tiettyjen edellytysten täyttyessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa