Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan esisopimuksella tarkoitetaan alustavaa sopimusta kiinteistön kaupasta. Esisopimuksen avulla kaupan osapuolet voivat varmistaa toistensa sitoutumisen kauppaan silloin, kun kaupan tekeminen ei syystä tai toisesta ole heti mahdollista. Esisopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos alueen kaavoitus ei ole vielä valmis tai kaupan rahoitusjärjestely ei ole varmaa.

Esisopimus on tehtävä samalla tavalla kuin varsinainen kauppakirjakin. Esisopimus on siis tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Esisopimuksesta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö sekä ostajan ja myyjän tiedot. Esisopimuksessa ei kuitenkaan tarvitse vielä sopia kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, vaan siitä voidaan sopia myöhemmin mainittujen perusteiden mukaisesti.

Esisopimuksessa on mainittava ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Esisopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa 5 vuotta sopimuksentekopäivästä.

Esisopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia, mutta esisopimuksessa voidaan myös sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Jos esisopimus sitoo molempia osapuolia, voi kumpi tahansa vaatia toista osapuolta tekemään kaupan. Mikäli toinen osapuoli kieltäytyy tekemästä kauppaa, on toisella osapuolella oikeus kanteella vaatia kaupan tekemistä esisopimuksessa mainituin ehdoin. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi on syytä huomata, että jos kiinteistö luovutetaan esisopimuksesta huolimatta jollekin toiselle, on esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä. Yksipuolisesti sitova esisopimus velvoittaa vain toista osapuolta ja toinen osapuoli saa valita, haluaako hän tehdä kaupan vai ei. Yksipuolisesti sitova esisopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vuokralaiselle annetaan oikeus lunastaa vuokra-alue tiettyjen edellytysten täyttyessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]