Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan esisopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan esisopimuksella tarkoitetaan alustavaa sopimusta kiinteistön kaupasta. Esisopimuksen avulla kaupan osapuolet voivat varmistaa toistensa sitoutumisen kauppaan silloin, kun kaupan tekeminen ei syystä tai toisesta ole heti mahdollista. Esisopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos alueen kaavoitus ei ole vielä valmis tai kaupan rahoitusjärjestely ei ole varmaa.

Esisopimus on tehtävä samalla tavalla kuin varsinainen kauppakirjakin. Esisopimus on siis tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Esisopimuksesta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö sekä ostajan ja myyjän tiedot. Esisopimuksessa ei kuitenkaan tarvitse vielä sopia kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, vaan siitä voidaan sopia myöhemmin mainittujen perusteiden mukaisesti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Esisopimuksessa on mainittava ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Esisopimuksessa on lisäksi mainittava se päivä, jona kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä. Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa ole määrätty, se on voimassa 5 vuotta sopimuksentekopäivästä.

Esisopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia, mutta esisopimuksessa voidaan myös sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Jos esisopimus sitoo molempia osapuolia, voi kumpi tahansa vaatia toista osapuolta tekemään kaupan. Mikäli toinen osapuoli kieltäytyy tekemästä kauppaa, on toisella osapuolella oikeus kanteella vaatia kaupan tekemistä esisopimuksessa mainituin ehdoin. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi on syytä huomata, että jos kiinteistö luovutetaan esisopimuksesta huolimatta jollekin toiselle, on esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä. Yksipuolisesti sitova esisopimus velvoittaa vain toista osapuolta ja toinen osapuoli saa valita, haluaako hän tehdä kaupan vai ei. Yksipuolisesti sitova esisopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vuokralaiselle annetaan oikeus lunastaa vuokra-alue tiettyjen edellytysten täyttyessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa