Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan esisopimuksen sitovuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan sopimus tulevasta kaupasta eli esisopimus, tulee tehdä määrämuodossa kuten kiinteistökauppakin. Määrämuotoisella sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka edellyttää tiettyjen laissa mainittujen muotovaatimusten täyttämistä. Esisopimuksen voi tehdä myös sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Esisopimuksessa tulee mainita ehto, jonka toteuduttua lopullinen kauppa tehdään. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi rakennusluvan saanti. 

Esisopimuksesta on käytävä myös ilmi, milloin kauppa on viimeistään tehtävä. Esisopimukseen kannattaa myös merkitä kohtuullinen voimassaoloaika, sillä osapuolten kannalta on kohtuutonta sitoutua kauppaan vuosiksi eteenpäin. Mikäli sopimuksessa ei mainita voimassaoloaikaa, sopimuksen katsotaan olevan voimassa viisi vuotta sen tekemisestä.

Esisopimus on sitova ja velvoittaa sopimuksen osapuolet tekemään lopullisen kaupan. 

Esisopimus raukeaa, mikäli lopullisen kaupan edellytyksenä oleva ehto ei täyty. Esisopimuksessa voidaan sopia myös sopimussakosta siltä varalta, jos jompikumpi osapuolista kieltäytyy tekemästä sovittua kauppaa, vaikka kaupan edellytykset ja ehdot täyttyvät. Sopimuksen osapuolella on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä tuomioistuimessa, jos toinen osapuoli ei esisopimuksen mukaan suostu allekirjoittamaan lopullista kauppakirjaa. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Esisopimus on tavallisesti molempia osapuolia sitova, mutta sopimus voidaan tehdä myös niin, että sopimus sitoo vain toista osapuolta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa