Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistö kanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön omistajalla on suojattu käyttövapaus kiinteistöään kohtaan ja tätä vapautta hänen on mahdollista puolustaa kantein. Kiinteistön omistajan tavoin myös muulla kiinteistöön kohdistuvalla oikeuden haltijalla, kuten vuokraoikeuden haltijalla, on mahdollisuus suojata kiinteistöön kohdistuvaa käyttövaltaansa kanne nostamalla. Käyttövapautta on mahdollista suojata omistajankantein, vahingonkorvauskanteella tai tietyin edellytyksin rangaistusvaatimus esittämällä.

Omistajankanteita ovat hallintakanne, kieltokanne sekä ennallistamiskanne. Hallintakanteella kiinteistön omistaja tai muu oikeudenhaltija vaatii käyttövallan loukkaajaa luovuttamaan kiinteistö hänen hallintaansa tai sallimaan hänen osallistua kiinteistön hallintaan. Kiinteistön käyttövallan haltija voi myös vaatia kyseisen vallan loukkaajaa pidättäytymään hänen kiinteistön hallintansa häirinnästä, tällöin on kysymys kieltokanteesta. Jos kiinteistölle on jo tapahtunut vahingollisia muutoksia käyttövallan loukkaajan toimesta voi käyttövallan haltija vaatia olosuhteen palauttamista ennalleen ennallistamiskanteella. Mikäli kanteen nostaja ei ole kyennyt perustamaan kannettaan kiinteistöä koskevaan käyttövaltaansa, on kanne johdonmukaisesti hylätty.  

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mainittujen kanteiden lisäksi on mahdollista nostaa saannonmoitekanne, jolloin kanteen nostaja pyrkii näyttämään, että hänellä on parempi oikeus kiinteistöön. Saannonmoitekanne tulee ajankohtaiseksi kun kiinteistön käyttövallan todellisen haltijan on puolustettava asemaansa sen menetystä vastaan. Saannonmoitekanteen nostaja siis kokee hänellä olevan parempi oikeus kiinteistöön, kuin sillä, jolle lainhuuto kiinteistöön on viimeksi myönnetty. Saannonmoitekanteen nostaja vaatiikin kiinteistön saannon pätemättömäksi julistamista, hallinnan palauttamista sekä lainhuudon mitättömäksi julistamista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa