Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistö ja hallinnanjakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteisesti omistetusta kiinteistöstä tai siitä luovutetusta määräalasta tai kiinteistöön kohdistuvasta vuokraoikeudesta tai muusta käyttöoikeudesta voidaan tehdä hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimus tehdään tyypillisesti esimerkiksi paritalokiinteistöistä siten, että molempien yhteisomistajien yksinomaiseen hallintaan kuuluu tietty osa piha-alueesta ja ulkorakennuksista. Sopimukseen voidaan sisällyttää yksityiskohtaisia määräyksiä vaikkapa piha-alueen, rannan tai varastotilan käytöstä sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Hallinnanjakosopimuksessa voidaan myös määrätä, että tietty osa kiinteistön maa-alueesta jää yhteisomistajien yhteiseen hallintaan.

Hallinnanjakosopimus voidaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kirjaamisen myötä hallinnanjakosopimus tulee myös sivullisia, esimerkiksi kiinteistön myöhempää luovutuksensaajaa, sitovaksi. Kun kirjattuun hallinnanjakosopimukseen on merkitty vaikkapa vuokraoikeus tiettyyn osaan kiinteistöä, ei kiinteistön uusi ostaja voi tehdä tyhjäksi tätä oikeutta. Hallinnanjakosopimus on kirjattava parhaalle etusijalle, eli siis kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten ja erityisten oikeuksien edelle. Mikäli siis kiinteistöön kohdistuu jo aiemmin kirjattuja kiinnityksiä tai erityisiä oikeuksia, vaatii hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen etusijajärjestyksen muuttamista. Etusijajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan tällöin kiinteistöön kohdistuvien panttioikeuksien ja erityisten oikeuksien haltijoiden suostumus. Hallinnanjakosopimus voidaan paremmalla etusijalla olevien oikeuksien haltijoita kuultua kuitenkin kirjata, jos tästä aiheutuu velkojille vain vähäistä haittaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Hallinnanjakosopimus voidaan kirjata määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimukseen ei ole otettu määräyksiä sen ajallisesta kestosta, katsotaan sen olevan voimassa toistaiseksi. Hallinnanjakosopimukseen ei liity erityisiä muotovaatimuksia, mutta sen on oltava kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi kohde, osapuolet ja toteamus hallinnan jakamisesta. Hallinnanjakosopimuksen ollessa voimassa kiinteistön yhteisomistussuhdetta ei voida purkaa; yhteisomistaja ei voi esimerkiksi tehokkaasti vaatia kiinteistön myyntiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa