Minilex - Lakipuhelin

Kauppakirjan laatiminen kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirjat tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistön kauppakirja tulee laatia laissa säädettyjä muotomääräyksiä noudattaen.

Kiinteistön kauppakirjan tulee olla kirjallinen ja osapuolten tai heidän asiamiestensä on allekirjoitettava se. Kaupanvahvistajan on lisäksi vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa läsnä, ellei kauppaa laadita sähköisesti Maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa. Kauppakirjaan tulee aina merkitä kaupan osapuolet, luovutettava kiinteistö, luovutustarkoitus sekä kauppahinta ja muu vastike. Jos kyseiset asiat eivät käy ilmi kauppakirjasta, kauppa ei ole sitova eikä omistusoikeus näin siirry. Tiedot kiinteistöstä ja kaupan osapuolista tulee myös yksilöidä tarkasti. Kiinteistöstä on hyvä ilmoittaa esimerkiksi kiinteistön nimi sekä kiinteistörekisteritunnus. Kaupan osapuolten tietojen osalta yksilöintikeinona toimii henkilö- tai yhteisötunnusten käyttäminen.

Kauppahinta on suositeltavaa sopia kiinteänä, vaikka riittääkin, että kauppakirjaan merkitään peruste, jonka mukaan hinta on laskettavissa. Kauppahinnan vastike voi olla myös muuta kuin rahaa, jos osapuolet näin sopivat. Tällainen vastikemuoto on esimerkiksi kiinteistöeläke.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lisäksi kiinteistön kaupassa laadittavaan kauppakirjaan otetaan tyypillisesti myös muita hyvin keskeisiä ja merkityksellisiä ehtoja ja muita ilmoituksia, jotka osapuolet ovat halunneet osaksi kauppakirjaa. Erilaiset lisäehdot ja -ilmoitukset voivat sekä selkeyttää kaupantekoa että välttää riitoihin johtavia erimielisyyksiä. Nämä kauppasopimuksen lisäelementit voivat koskea esimerkiksi omistus- ja hallintaoikeuden siirtymistä myyjältä ostajalle, ilmotusta siitä, että ostaja on tietoinen kiinteistöön kohdistuvista rasitteista, selvennys verojen maksamiseen liittyvästä vastuunjaosta taikka ilmoitus siitä, onko kiinteistön kaupan yhteydessä myyty kiinteistöllä olevaa irtainta omaisuutta.

Usein ehtojen laatiminen selkeyttää oikeustilaa osapuolten välillä. Siten ehtojen laatiminen asiantuntevan lakimiehen avustuksella on suositeltavaa. Mitä selkeämmiksi kauppa ja siihen liittyvät kysymykset ja ehdot on muotoiltu, sen varmemmin selvitään ilman riitoja osapuolten välillä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa