Minilex - Lakipuhelin

Käsiraha kiinteistönkaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönkaupassa saatetaan maksaa käsirahaa varmistukseksi kaupan toteutumisesta. Käsirahaa voidaan maksaa osana virallista, maakaaren muotosäännösten mukaista esisopimusta, joka on jo itsessään kaupantekoon sitouttava sopimus. Lisäksi käsirahaa voidaan maksaa myös ilman virallista esisopimusta, jolloin voidaan puhua käsirahasopimuksesta tai käsirahakuitista.

Käsiraha annetaan yleensä ostotarjouksen vakuudeksi. Muotosäännösten mukaisesti tehnyt esisopimus vahvistaa jo itsessään kaupan tekemisen ja sen, että kaupan peruuntumisella on oikeusvaikutuksia. Myös epävirallisesti maksettu käsiraha synnyttää kuitenkin oikeusvaikutuksen silloin, kun toinen osapuoil kieltäytyy tekemästä kauppaa muotovirheisen esisopimuksen perusteella. Tällöin kaupanteosta kieltäytyjän on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on maksettu, korvaus voidaan periä vähentämällä se käsirahan määrästä. Muilta osin myyjän on palautettava käsiraha.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos kiinteistönkauppa tehdään välitysliikkeen kautta, välityssopimuksessa voidaan sopia, että kiinteistöstä ostotarjouksen tehneeltä vastaanotetaan käsiraha. Tällöin käsirahan vastaanottaa kiinteistönvälittäjä toimeksiantajan eli myyjän lukuun. Välittäjä ei saa ottaa toista tarjousta vastaan tai pyytää uutta käsirahaa ennen kuin edellinen on palautettu. Tästä kiellosta ei voida poiketa sopimuksin. Jos kiinteistönkaupan ostotarjouksen ehdot eivät toteudu tai jos myyjä ei hyväksy tarjousta, välitysliikkeen pitää palauttaa saamansa käsiraha viipymättä tarjouksen tekijälle. Jos sopimusta ei synny muuten myyjästä johtuvasta syystä, välitysliikeen on myös tällöin palautettava käsiraha tarjouksen tekijälle siltä osin, kuin sitä ei ole luovutettu myyjälle. Jos kauppa taas ei toteudu tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja käsiraha jää toimeksiantajalle, välitysliike saa ottaa välityssopimuksen mukaisesti ottaa käsirahasta enintään puolet ja enintään sovitun välityspalkkion verran.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa