Minilex - Lakipuhelin

Esisopimus kiinteistön kaupasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esisopimusta käytetään tavallisesti silloin, kun jokin lopullisen sopimuksen solmimiseen vaikuttava seikka, esimerkiksi kaavoitustilanne, on vielä auki. Esisopimuksella sopijapuolille voidaan varata tilaisuus vetäytyä lopullisen kaupan teosta ennen, kuin esisopimuksella tarkoitetun kaupan ehdot ovat täyttyneet. Vetäytymismahdollisuuden perusteet voidaan riitojen välttämiseksi määritellä esisopimuksessa esimerkiksi sopimussakkomääräyksen muodossa. Esisopimuksessa on tarkoituksenmukaista määritellä mahdollisimman tarkasti ehdoista joiden täyttyessä lopullinen sopimus solmitaan, sopijapuolten velvollisuuksista sopimuksen voimassaoloaikana ja siitä, miten toimitaan, jos ehdot täyttyvät vain lähes kokonaan.

Maakaaren mukaan esisopimuksessa on määriteltävä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinnan tai muun vastikkeen suhteen riittää, että määritellään ne seikat, joiden perusteella se määräytyy. Pääsääntöisesti molemmat osapuolet ovat sidottuja esisopimukseen sen voimassaoloajan, mutta esisopimus voidaan laatia myös vain toista osapuolta sitovaksi. Esisopimuksessa on perusteltua sopia sopimussakosta siltä varalta, että toinen sopijapuoli vetäytyy esisopimuksen mukaisen lopullisen kaupan tekemisestä omasta syystään. Mikäli sopimussakkomääräystä ei ole otettu esisopimukseen, soveltuvat tilanteeseen tavalliset sopimusrikkomuksesta seuraavat sanktiot ja vahingonkorvausvelvollisuus.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kun esisopimuksen ehdot täyttyvät ja esisopimus on yhä voimassa, on molemmilla sopijapuolilla oikeus vaatia pääsopimuksen tekemistä sekä myös luontoissuoritusta, eli esisopimuksen kohteena olevan kiinteistön hallinnan luovuttamista ja kauppahinnan luovuttamista. Esisopimus kiinteistön kaupasta ei vielä saa aikaan omistajanvaihdosta, eikä se myöskään ehtojen täyttyessä automaattisesti muutu lopulliseksi sopimukseksi. Lainhuutoa kiinteistöön ei voi saada vielä esisopimuksen perusteella. Esisopimus kiinteistön kaupasta ei lakkauta omistajan kelpoisuutta luovuttaa kiinteistö, ja näin ollen siis esisopimus on merkityksetön kolmatta osapuolta kohtaan, jos omistaja luovuttaa kiinteistön hänelle esisopimuksen ollessa voimassa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa