Minilex - Lakipuhelin

Erottamaton määräala ja kiinnitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnityksellä tarkoitetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää, joka mahdollistaa kiinteistön käyttämisen velan vakuutena. Kiinnitys on mahdollista vahvistaa koko kiinteistöön, sen määräosaan eli laskennallisen osuuteen tai määräalaan eli rajoiltaan määriteltyyn maa-alueeseen. Määräalan ja määräosan kiinnittämistä koskevat samat säännökset kuin koko kiinteistön kiinnittämistäkin. Myös erottamaton määräala voidaan tietyin ehdoin kiinnittää. Erottamattomalla määräalalla tarkoitetaan kiinteistön aluetta, jonka rajat on määritelty esimerkiksi kauppakirjassa tai muun saannon yhteydessä, mutta jota ei ole vielä lohkottu omaksi kiinteistökseen. 

Edellytyksenä kiinnityksen vahvistamiselle on lainhuudon eli omistusoikeuden kirjauksen hakeminen. Tämä johtuu siitä, että ainoastaan määräalan omistaja, joka on viimeksi hakenut lainhuutoa, voi hakea kohteen kiinnitystä. Kiinnitystä voi hakea samalla kertaa lainhuudon kanssa, mutta lainhuutohakemuksen hyväksyminen on pääsääntöisesti edellytys kiinnityshakemuksen hyväksymiselle. Käytännössä edellytyksenä erottamattoman määräalan kiinnitykselle on siis se, että sen omistaja voi hakea lainhuutoa. Määräalan luovutuksen tai muun saannon on siis täytynyt jo tapahtua, eikä vasta ajatustasolla olevaa määräalaa voi kiinnittää. Kauaa määräala ei kuitenkaan pysy erottamattomana, sillä heti lainhuudon myöntämisen jälkeen vireille tulee lohkomistoimitus, jossa määräalasta muodostetaan oma kiinteistö. Tällöin määräalaa koskeneet kiinnitykset siirtyvät koskemaan uutta kiinteistöä. Poikkeuksena määräalan kiinnityskelpoisuudelle on tilanne, jossa kiinteistön omistaja haluaa kiinnittää määräalan omasta kiinteistöstään. Tällöin omistajan täytyy ensin hakea määräalansa lohkomista, minkä jälkeen syntyneen kiinteistön voi kiinnittää normaalisti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Erottamattoman määräalan kiinnittäminen on siis yleensä mahdollista samoin ehdoin ja samalla tavalla kuin koko kiinteistönkin kiinnittäminen. Määräalan kiinnittäminen on kuitenkin aina iso päätös, ja se on usein kytköksissä muihin tärkeisiin ratkaisuihin, kuten määräalan luovutussopimuksen tekoon. Näiden toimien mahdollisia vaikutuksia ja riskejä voi olla hyvä pohtia yhdessä lakimiehen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa